Tisk studijního plánu

Studijní plán Scénografie alternativního a loutkového divadla (B.A.)

Studijní program: Dramatická umění
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
204SCT* Scénografická tvorba
ZK-4-6T
ZK-4-6T
ZK-3-6T
ZK-3-6T
ZK-4-2T
ZK-4-2T
22
204IST* Inscenační tvorba
ZK-4-2T
ZK-4-2T
ZK-4-4T
ZK-4-4T
ZK-6-6T
ZK-6-6T
28
Minimální počet kreditů 50
Povinné předměty
207ZDP* Základy divadelního pojmosloví
ZK-2-2T
ZK-2-2T
4
204DES* Dějiny scénografie
Z-1-2T
ZK-1-2T
2
204PHK* Prostor - hmota - komunikace
Z-1-3T
Z-1-3T
2
204SES* Seminář scénografie
Z-1-2T
Z-1-2T
2
204ZJT1 Základy jevištní techniky - kurz 1
Z-1-20S
1
204PLN* Plenér
Z--50/R
Z--50/R
Z--50/R
0
703PKD Přípravný kurz
Z-1-KURZ
1
204AUR* Autorská realizace
ZK-2-4T
ZK-2-4T
4
207DZA* Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I.
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
207DZB* Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
207DCK* Divadlo v české kultuře
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
204DLR* Dílenská realizace
ZK-2-5T
ZK-2-5T
ZK-3-5T
ZK-3-5T
10
204LDD* Dějiny loutkového divadla v kontextech a vývojových souvislostech
ZK-1-2T
ZK-1-2T
2
204KPB* Konzultace práce k bakalářské zkoušce
Z-1-1T
Z-1-1T
2
204KSM* Kresba a malba
ZK-3-4T
ZK-3-4T
ZK-2-4T
ZK-2-4T
ZK-3-4T
ZK-3-4T
16
204MDS* Modelování a sochařství
ZK-3-4T
ZK-3-4T
ZK-2-4T
ZK-2-4T
ZK-3-4T
ZK-3-4T
16
204MDD* Moderní divadlo a jeho dvojník
Z-1-2T
ZK-1-2T
Z-1-2T
ZK-2-2T
5
204PRS1 Produkční seminář 1
Z-1-2T
1
204PAD* Současné podoby alternativního divadla
Z-1-2T
ZK-1-2T
2
204SVD1 Světelný design - kurz 1
Z-1-40S
1
204TTK* Technologie a technické kreslení
ZK-2-2T
ZK-2-2T
ZK-2-2T
ZK-2-2T
ZK-2-2T
ZK-2-2T
12
204ELD* Úvod do estetiky loutkového divadla
Z-1-2T
ZK-1-2T
2
Minimální počet kreditů 103
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702DAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
Minimální počet kreditů 6
Volitelné předměty
204ASCB4 Volitelné předměty oborové
0
200JZB Cizí jazyk
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 159
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 21
Celkový počet kreditů 180

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů