Tisk studijního plánu

Studijní plán Scénografie alternativního a loutkového divadla (B.A.)

Studijní obor: Scénografie alternativního a loutkového divadla
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
204SCT* Scénografická tvorba
ZK-4-6ST
ZK-4-6ST
ZK-3-6T
ZK-3-6T
ZK-4-2ST
ZK-4-2ST
22
204IST* Inscenační tvorba
ZK-4-2T
ZK-4-2T
ZK-4-4T
ZK-4-4T
ZK-6-6T
ZK-6-6T
28
Minimální počet kreditů 50
Povinné předměty
207ZDP* Základy divadelního pojmosloví
ZK-2-2T
ZK-2-2T
4
204DES* Dějiny scénografie
Z-1-2ST
ZK-1-2ST
2
204PHK* Prostor - hmota - komunikace
Z-1-2PT
Z-1-2PT
2
204SES* Seminář scénografie
Z-1-2T
Z-1-2T
2
204ZJT1 Základy jevištní techniky - kurz 1
Z-1-20S
1
703PKD Přípravný kurz
Z-1-64CS
1
204AUR* Autorská realizace
ZK-2-4T
ZK-2-4T
4
204DLR* Dílenská realizace
ZK-2-5T
ZK-2-5T
ZK-3-5T
ZK-3-5T
10
207DCK* Divadlo v české kultuře
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
207DZA* Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I.
ZK-3-2PT
ZK-3-2PT
6
207DZB* Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
204KSD* Kontexty současného divadla
Z-2-4PT
Z-2-4PT
Z-2-4PT
ZK-2-4PT
8
204KPB* Konzultace práce k bakalářské zkoušce
Z-1-1ST
Z-1-1ST
2
204KAM* Kresba a malba
ZK-3-4T
ZK-3-4T
ZK-3-4T
ZK-3-4DT
ZK-3-4T
ZK-3-4T
18
204MAS* Modelování a sochařství
ZK-3-4T
ZK-3-4T
ZK-3-4T
ZK-3-4DT
ZK-3-4T
ZK-3-4T
18
204PLE* Plenér
Z-2-50S
Z-2-50S
Z-3-50S
7
204PRS1 Produkční seminář 1
Z-1-2T
1
204SVD1 Světelný design - kurz 1
Z-1-40S
1
204TTK* Technologie a technické kreslení
ZK-2-2CT
ZK-2-2CT
ZK-2-2CT
ZK-2-2CT
ZK-2-2CT
ZK-2-2T
12
204ELD* Úvod do estetiky loutkového divadla
Z-1-2PT
ZK-1-2PT
2
Minimální počet kreditů 113
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702DAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 6
Volitelné předměty
204ASCB4 Volitelné předměty oborové
0
200JZB Cizí jazyk
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 169
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 11
Celkový počet kreditů 180

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Inscenační tvorba 1 (204IST1) PZ Absolventským výkonem
Inscenační tvorba 1 (204IST1) PZ Bakalářskou prací
Inscenační tvorba 2 (204IST2) PZ Absolventským výkonem
Inscenační tvorba 2 (204IST2) PZ Bakalářskou prací
Inscenační tvorba 3 (204IST3) PZ Absolventským výkonem
Inscenační tvorba 3 (204IST3) PZ Bakalářskou prací
Inscenační tvorba 4 (204IST4) PZ Absolventským výkonem
Inscenační tvorba 4 (204IST4) PZ Bakalářskou prací
Inscenační tvorba 5 (204IST5) PZ Absolventským výkonem
Inscenační tvorba 5 (204IST5) PZ Bakalářskou prací
Inscenační tvorba 6 (204IST6) PZ Absolventským výkonem
Inscenační tvorba 6 (204IST6) PZ Bakalářskou prací
Scénografická tvorba 1 (204SCT1) PZ Absolventským výkonem
Scénografická tvorba 1 (204SCT1) PZ Bakalářskou prací
Scénografická tvorba 2 (204SCT2) PZ Absolventským výkonem
Scénografická tvorba 2 (204SCT2) PZ Bakalářskou prací
Scénografická tvorba 3 (204SCT3) PZ Absolventským výkonem
Scénografická tvorba 3 (204SCT3) PZ Bakalářskou prací
Scénografická tvorba 4 (204SCT4) PZ Absolventským výkonem
Scénografická tvorba 4 (204SCT4) PZ Bakalářskou prací
Scénografická tvorba 5 (204SCT5) PZ Absolventským výkonem
Scénografická tvorba 5 (204SCT5) PZ Bakalářskou prací
Scénografická tvorba 6 (204SCT6) PZ Absolventským výkonem
Scénografická tvorba 6 (204SCT6) PZ Bakalářskou prací
Divadlo v české kultuře 1 (207DCK1) ZT Historie a teorie oboru (S204HTOS)
Divadlo v české kultuře 2 (207DCK2) ZT
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1 (207DZA1) ZT
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 2 (207DZA2) ZT
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 1 (207DZB1) ZT
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 2 (207DZB2) ZT
Základy divadelního pojmosloví 1 (207ZDP1) ZT
Základy divadelního pojmosloví 2 (207ZDP2) ZT
Kontexty současného divadla 1 (204KSD1) ZT Historie a teorie alternativného a loutkového divadla (S204HTAS)
Kontexty současného divadla 2 (204KSD2) ZT
Kontexty současného divadla 3 (204KSD3) ZT
Kontexty současného divadla 4 (204KSD4) ZT