Zjednodušený studijní plán Scénografie alternativního a loutkového divadla (B.A.)

Katedra alternativního a loutkového divadla

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Scénografie alternativního a loutkového divadla

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 ZK 3
204DLR1 Dílenská realizace 1 ZK 2
207DZA1 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1 ZK 3
204IST1 Inscenační tvorba 1 ZK 4
204KAM1 Kresba a malba 1 ZK 3
204MAS1 Modelování a sochařství 1 ZK 3
204PHK1 Prostor - hmota - komunikace 1 Z 1
703PKD Přípravný kurz Z 1
204SCT1 Scénografická tvorba 1 ZK 4
204TTK1 Technologie a technické kreslení 1 ZK 2
207ZDP1 Základy divadelního pojmosloví 1 ZK 2
204ZJT1 Základy jevištní techniky - kurz 1 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 29

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 ZK 3
204DLR2 Dílenská realizace 2 ZK 2
207DZA2 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 2 ZK 3
204IST2 Inscenační tvorba 2 ZK 4
204KSD1 Kontexty současného divadla 1 Z 2
204KAM2 Kresba a malba 2 ZK 3
204MAS2 Modelování a sochařství 2 ZK 3
204PLE1 Plenér 1 Z 2
204PHK2 Prostor - hmota - komunikace 2 Z 1
204SCT2 Scénografická tvorba 2 ZK 4
204TTK2 Technologie a technické kreslení 2 ZK 2
207ZDP2 Základy divadelního pojmosloví 2 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 31

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 0
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
204DES1 Dějiny scénografie 1 Z 1
204DIR3 Dílenská realizace 3 ZK 3
207DCK1 Divadlo v české kultuře 1 ZK 3
207DZB1 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 1 ZK 3
204IST3 Inscenační tvorba 3 ZK 4
204KSD2 Kontexty současného divadla 2 Z 2
204KAM3 Kresba a malba 3 ZK 3
204MAS3 Modelování a sochařství 3 ZK 3
204SCT3 Scénografická tvorba 3 ZK 3
204SVD1 Světelný design - kurz 1 Z 1
204TTK3 Technologie a technické kreslení 3 ZK 2
204ELD1 Úvod do estetiky loutkového divadla 1 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 29

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
204DES2 Dějiny scénografie 2 ZK 1
204DIR4 Dílenská realizace 4 ZK 3
207DCK2 Divadlo v české kultuře 2 ZK 3
207DZB2 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 2 ZK 3
204IST4 Inscenační tvorba 4 ZK 4
204KSD3 Kontexty současného divadla 3 Z 2
204KAM4 Kresba a malba 4 ZK 3
204MAS4 Modelování a sochařství 4 ZK 3
204PLE2 Plenér 2 Z 2
204PRS1 Produkční seminář 1 Z 1
204SCT4 Scénografická tvorba 4 ZK 3
204TTK4 Technologie a technické kreslení 4 ZK 2
204ELD2 Úvod do estetiky loutkového divadla 2 ZK 1
Kreditů z povinných předmětů 31

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 0
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
204AUR1 Autorská realizace 1 ZK 2
204IST5 Inscenační tvorba 5 ZK 6
204KSD4 Kontexty současného divadla 4 ZK 2
204KPB1 Konzultace práce k bakalářské zkoušce 1 Z 1
204KAM5 Kresba a malba 5 ZK 3
204MAS5 Modelování a sochařství 5 ZK 3
204SCT5 Scénografická tvorba 5 ZK 4
204SES1 Seminář scénografie 1 Z 1
204TTK5 Technologie a technické kreslení 5 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 24

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
204AUR2 Autorská realizace 2 ZK 2
204IST6 Inscenační tvorba 6 ZK 6
204KPB2 Konzultace práce k bakalářské zkoušce 2 Z 1
204KAM6 Kresba a malba 6 ZK 3
204MAS6 Modelování a sochařství 6 ZK 3
204PLE3 Plenér 3 Z 3
204SCT6 Scénografická tvorba 6 ZK 4
204SES2 Seminář scénografie 2 Z 1
204TTK6 Technologie a technické kreslení 6 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 25

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 11
Celkem kreditů za ročník 60