Dějiny scénografie 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204DES2 ZK 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Andrea KRÁLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Andrea KRÁLOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Předmět je kombinací přednášky a seminární prací.

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Scénografie (divadelní prostor v nejširším smyslu a kostýmem) od počátku vývoje divadla do konce devatenáctého století. Scénografie je vykládána jako jedna z možností uměleckých vyjádření. Druhý semestr se zabývá navazujícím dvacátým stoletím až do současnosti, v náznaku největší osobnosti evropské scénografie. V průběhu výuky se probírá vývoj divadelního prostoru jako vyjádření dobově a sociálně podmíněné a v souvislosti s dějinami umění vůbec. Součástí výuky jsou i návštěvy divadelních představení a jejich společná reflexe, též v podobě písemné práce.

Doporučená nebo povinná literatura

Nová česká scéna, zvláštní otisk Života, listu pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu, roč. XV, č. 3-4, 1937

Česká scénogafie XX. století, Praha 1981,

Zrcadlo světového divadla, Praha 1995

Dějiny českého výtvarného umění III 1-2, IV 1-2

Vlastislav Hofman, Praha 2004

Divadelní revue 2003/2

Josef Svoboda, Praha 1984

Jaroslav Malina, Praha 1999

Scénografie, přehled článků ze zahraničních časopisů, DÚ 1964-1985

H. Rischbieter, Bühne und bildende Kunst im XX. Jh., Velber bei Hannover 1968

D. Bablet, Les révolutions scéniques du XXe siecle, Paris 1975

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou atestace je aktivní účast v hodinách, plnění průběžně zadávaných úkolů a schopnost produkovat smysluplný psaný text.

Poznámka

Volitelný předmět pro studenty dalších oborů AMU.

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Pro studenty / Rozvrhy

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost R210
Učebna R210 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
KRÁLOVÁ A.
11:00–12:30
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 11:00–12:30 Andrea KRÁLOVÁ Učebna R210 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů