Úvod do estetiky loutkového divadla 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204ELD1 Z 1 2/T česky zimní

Garant předmětu

Kateřina LEŠKOVÁ DOLENSKÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Kateřina LEŠKOVÁ DOLENSKÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. Seznámení studenta s možnostmi loutky, masky a objektu v současném divadle.
 2. Pokus o vnímání loutkového divadla jako estetického vztahu mezi objektem a subjektem a uvědomění si z toho vyplývajících možností.
 3. Exkurs do dějin estetického myšlení o loutce a loutkovém divadle.
 4. Analýza současných vývojových tendencí ve světovém loutkářství, především v oblasti divadla loutky a herce, a možnosti inspirace pro vlastní uměleckou kreativitu studentů.

Forma studia

Přednášky, analýza textů, esejí, kreativní cvičení, diskuse, písemné práce, kreativní a vědomostní testy, ústní pohovor a zkouška, řízený dialog.

Předpoklady a další požadavky

Obecná znalost české a světové dramatické literatury, schopnost analýzy a reflexe, smysl pro dramatickou situaci a kinetiku hmoty v prostoru.

Obsah kurzu

 1. Vymezení základních pojmů - loutka, věc, předmět, objekt, subjekt, znak, model, materiál, hmota na základě teoretické diskuse O. Zicha, P. Bogatyreva a E. Kolára.
 2. Loutka jako divadelní funkce.
 3. Iluzivní loutkové divadlo, divadlo loutky a herce, předmětné divadlo, jevištní postava, jevištní interakce.
 4. Mimesis a loutkové divadlo.
 5. Významotvornost materiálu.
 6. Princip manipulace objektu a princip subjektivizace.
 7. Problematika herectví s loutkou.

Doporučená nebo povinná literatura

Sokol, František: Svět loutkového divadla. Praha: Albatros, 1987.

Jurkowski, Henryk: Magie loutky. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1977. ISBN 80-902482-0-9.

Císař, Jan: Teorie herectví loutkového divadla. Praha: SPN, 1985.

Klíma, Miloslav - Makonj, Karel a kol.: Josef Krofta - inscenační dílo. Praha: Pražská scéna, 2003. ISBN 80-86102-28-9.

Makonj, Karel: Od loutky k objektu. Praha: Pražská scéna, 2007. ISBN 978-80-86102-60-3.

Hodnoticí metody a kritéria

Během semestru je vyžadována samostatná četba zadaných textů, jejich domácí analýza a příprava na aktivní účast v diskusích na seminářích, vlastní reflexe a vypracování průběžných kreativních cvičení, které jsou podmínkou k účasti na zkoušce. Zkouška písemná i ústní, zápočet pouze písemná semestrální práce. Celkové hodnocení se skládá z 50% hodnocení aktivity studenta na seminářích a při kreativních odborných cvičeních, 25% z vypracování semestrální písemné práce, 25% z ústní části zkoušky.

Poznámka

Možnost zápisu pouze pro studenty oborů Režie-Dramaturgie, Scénografie a Teorie a kritika.

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Rozvrhy hodin

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost R210
Učebna R210 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
LEŠKOVÁ DOLENSKÁ K.
12:00–13:30
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 12:00–13:30 Kateřina LEŠKOVÁ DOLENSKÁ Učebna R210 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů