Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Pedagogika tance (Bc)

Studijní program: Taneční umění
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
107PDB* Přehled dějin baletu v Čechách
Z-3-2T
ZK-3-2T
6
107PDT* Přehled dějin tance a baletu
Z-4-2+2/T
ZK-4-2+2/T
8
107UTPE* Úvod do taneční pedagogiky
Z-4-1+1/T
ZK-4-1+1/T
8
107PT-B Metodika zvolené specializace (Bc) - výběr
Z-4-1+1/T
1 předmět
ZK-4-1+1/T
1 předmět
Z-4-2+2/T
1 předmět
ZK-4-2+2/T
1 předmět
16
Minimální počet kreditů 38
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
107DTH* Dějiny a teorie hudby
Z-3-1+1/T
ZK-3-1+1/T
6
107DHD* Dějiny hudby 20. století
Z-3-1+1/T
ZK-3-1+1/T
6
107DUT* Dějiny umění pro taneční obory
Z-1-2T
ZK-1-2T
2
107HV* Hlasová výchova
Z-2-2T
Z-2-2T
4
107KIN* Kineziologie
Z-2-2T
ZK-2-2T
4
107KTP* Klasický tanec
Z-2-4T
ZK-2-4T
4
107LTP* Lidový tanec
Z-2-2T
ZK-2-2T
4
107MTP* Moderní tanec
Z-2-4T
ZK-2-4T
4
107PPII* Pedagogická psychologie II
Z-2-2T
ZK-2-2T
4
107PPR* Pedagogický proseminář
Z-3-2T
ZK-3-2T
6
107PBP* Příprava bakalářské práce
Z-2-
Z-2-
4
107SOKT Soustředění katedry tance
Z-2-
Předmět není vypsán
Z-2-
Předmět není vypsán
2
107TSP* Tanec s partnerem
Z-2-2T
Z-2-2T
4
107TKT* Trénink klasického tance
Z-2-2T
Z-2-2T
4
107TLT* Trénink lidového tance
Z-2-2T
Z-2-2T
4
107TST* Trénink současného tance
Z-2-2T
Z-2-2T
4
107VS* Videoseminář
Z-2-2T
Z-2-2T
4
107CHX* Základy choreografie pro pedagogiku a taneční vědu
Z-2-2T
Z-2-2T
4
107ZPP* Základy pohybové průpravy
Z-2-2T
ZK-2-2T
4
107ZTE* Základy taneční estetiky
Z-2-2T
ZK-2-2T
4
Minimální počet kreditů 88
Povinně volitelné předměty
107TS-B Technika zvolené specializace (Bc) - povinný výběr
Z-2-2/T
1 předmět
Z-2-2/T
1 předmět
Z-2-2/T
1 předmět
Z-2-2/T
1 předmět
8
107VM-B Výběrová metodika (Bc) - povinný výběr
Z-3-1+1/T
1 předmět
ZK-3-1+1/T
1 předmět
Z-3-1+1/T
1 předmět
ZK-3-1+1/T
1 předmět
12
107PS-B Pedagogický seminář (Bc) - povinný výběr
Z-3-2/T
1 předmět
Z-3-2/T
1 předmět
Z-3-1/T
1 předmět
Z-3-1/T
1 předmět
12
107I-B Výběrová přednáška z dějin tance I (Bc) - povinný výběr
Z-2-2/T
1 předmět
ZK-2-2/T
1 předmět
4
107TVM-B Technika k výběrové metodice (Bc) - povinný výběr
Z-2-2/T
1 předmět
ZK-2-2/T
1 předmět
Z-2-2/T
1 předmět
ZK-2-2/T
1 předmět
8
702CJB Cizí jazyk (Bc) - povinný výběr
Z-1-2T
1 předmět
ZK-2-2T
1 předmět
Z-1-2T
1 předmět
ZK-2-2T
1 předmět
6
Minimální počet kreditů 50
Volitelné předměty
107PT4B Volitelné předměty pro obor Pedagogika tance (Bc) - výběr
0
703PRV Pohybová a relaxační výchova - výběr
0
703TV Tělesná výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 176
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 4
Celkový počet kreditů 180
Technika k výběrové metodice (Bc) - povinný výběr [107TVM-B]

Z této skupiny musí být zapsané jiné předměty, než jsou zapsané ve skupině Technika zvolené specializace

Výběrová metodika (Bc) - povinný výběr [107VM-B]

Předměty lze zapsat opakově několikrát během studia

Cizí jazyk (Bc) - povinný výběr [702CJB]

Splnění této skupiny předmětů se týká pouze studentů, kteří zahájili své studium před ak. rokem 2018/2019.

Tělesná výchova - výběr [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů