Tanec s partnerem 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107TSP1 Z 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jana RYŠLAVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámit posluchače s principy techniky tance v páru, a to jednak v oblasti klasického akademického tance, jednak ve sféře současného tance. Důraz spočívá na praktickém zvládnutí techniky tance s partnerem.

Forma studia

Praktická cvičení, analýza ukázek zaznamenaných na médiích.

Předpoklady a další požadavky

Pro vstup do předmětu je nutná dobrá znalost tanečních technik (klasického i moderního tance).

Obsah kurzu

Pravidla partnerské techniky par terre:

prvky prováděné v držení oběma rukama v pase (relevé, vazebné prvky typu pas glissade, pas balancé, développé, grand rond de jambe, passé, grand port de bras, malé a velké pózy; různé druhy otáček, promenade, pirouettes; držení v šikmých polohách a pózách.

držení za obě ruce: otáčky, promenade a pirouettes

držení za jednu ruku;

Pravidla zvedání a držení partnerky ve vzduchu, malé skoky a zvedání partnerky do výše hrudi a ramen:

skoky partnerky s držením oběma rukama v pase, v držení za obě ruce, kombinované formy držení, skoky partnerky v držení za jednu ruku, nízké zvedačky;

Nácvik ukázek z klasického baletníhio repertoáru, tvorba vlastních etud.

Doporučená nebo povinná literatura

Halász, Andrej: Analýza a syntéza tanečního duetu, Praha 1994.

Methodik des klassischen Pas de deux, kol., Berlin 1985.

Serebrennikov, Nikolaj: Tanec s partnerem, Praha 1981.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny za:

aktivitu na přednáškách a cvičeních.

K úspěšnému složení zkoušky je požadováno vytvoření pohybové studie z každé techniky.

Poznámka

Není žádná poznámka

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů