Tanec s partnerem 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107TSP1 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Andrea OPAVSKÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámit posluchače s principy techniky tance v páru, a to jednak v oblasti klasického akademického tance, jednak ve sféře současného tance. Důraz spočívá na praktickém zvládnutí techniky tance s partnerem.

Forma studia

Praktická cvičení, analýza ukázek zaznamenaných na médiích.

Předpoklady a další požadavky

Pro vstup do předmětu je nutná dobrá znalost tanečních technik (klasického i moderního tance).

Obsah kurzu

Pravidla partnerské techniky par terre:

prvky prováděné v držení oběma rukama v pase (relevé, vazebné prvky typu pas glissade, pas balancé, développé, grand rond de jambe, passé, grand port de bras, malé a velké pózy; různé druhy otáček, promenade, pirouettes; držení v šikmých polohách a pózách.

držení za obě ruce: otáčky, promenade a pirouettes

držení za jednu ruku;

Pravidla zvedání a držení partnerky ve vzduchu, malé skoky a zvedání partnerky do výše hrudi a ramen:

skoky partnerky s držením oběma rukama v pase, v držení za obě ruce, kombinované formy držení, skoky partnerky v držení za jednu ruku, nízké zvedačky;

Nácvik ukázek z klasického baletníhio repertoáru, tvorba vlastních etud.

Doporučená nebo povinná literatura

Halász, Andrej: Analýza a syntéza tanečního duetu, Praha 1994.

Methodik des klassischen Pas de deux, kol., Berlin 1985.

Serebrennikov, Nikolaj: Tanec s partnerem, Praha 1981.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny za:

aktivitu na přednáškách a cvičeních.

K úspěšnému složení zkoušky je požadováno vytvoření pohybové studie z každé techniky.

Poznámka

Není žádná poznámka

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů