Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Pedagogika tance (Bc) - klasický tanec

Studijní program: Taneční umění
Katedra tance
Studijní obor: Pedagogika tance
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
107MK* Metodika klasického tance
Z-4-1+1/T
ZK-4-1+1/T
Z-4-2+2/T
ZK-4-2+2/T
16
107PDB* Přehled dějin baletu v Čechách
Z-3-2T
ZK-3-2T
6
107PDT* Přehled dějin tance a baletu
Z-4-2+2/T
ZK-4-2+2/T
8
107UTPE* Úvod do taneční pedagogiky
Z-4-1+1/T
ZK-4-1+1/T
8
Minimální počet kreditů 38
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
107DTH* Dějiny a teorie hudby
Z-3-1+1/T
ZK-3-1+1/T
6
107DHD* Dějiny hudby 20. století
Z-3-1+1/T
ZK-3-1+1/T
6
107DUT* Dějiny umění pro taneční obory
Z-1-2T
ZK-1-2T
2
107HV* Hlasová výchova
Z-2-2T
Z-2-2T
4
107KIN* Kineziologie
Z-2-2T
ZK-2-2T
4
107KTP* Klasický tanec
Z-2-4T
ZK-2-4T
4
107LTP* Lidový tanec
Z-2-2T
ZK-2-2T
4
107MTP* Moderní tanec
Z-2-4T
ZK-2-4T
4
107PPII* Pedagogická psychologie II
Z-2-2T
ZK-2-2T
4
107PPR* Pedagogický proseminář
Z-3-2T
ZK-3-2T
6
107PSK* Pedagogický seminář klasického tance
Z-3-2T
Z-3-2T
Z-3-1T
Z-3-1T
12
107PBP* Příprava bakalářské práce
Z-2-
Z-2-
4
107SOKT Soustředění katedry tance
Z-2-
2
107TSP* Tanec s partnerem
Z-2-2T
Z-2-2T
4
107TEK* Technika klasického tance
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
8
107TKT* Trénink klasického tance
Z-2-2T
Z-2-2T
4
107TLT* Trénink lidového tance
Z-2-2T
Z-2-2T
4
107TST* Trénink současného tance
Z-2-2T
Z-2-2T
4
107VS* Videoseminář
Z-2-2T
Z-2-2T
4
107CHX* Základy choreografie pro pedagogiku a taneční vědu
Z-2-2T
Z-2-2T
4
107ZPP* Základy pohybové průpravy
Z-2-2T
ZK-2-2T
4
107ZTE* Základy taneční estetiky
Z-2-2T
ZK-2-2T
4
Minimální počet kreditů 108
Povinně volitelné předměty
107VM-B-A Výběrová metodika (Bc) - povinný výběr - klasický tanec
Z-3-1+1/T
1 předmět
ZK-3-1+1/T
1 předmět
Z-3-1+1/T
1 předmět
ZK-3-1+1/T
1 předmět
12
107I-B Výběrová přednáška z dějin tance I (Bc) - povinný výběr
Z-2-2/T
1 předmět
ZK-2-2/T
1 předmět
4
107TVM-B-A Technika k výběrové metodice (Bc) - povinný výběr - klasický tanec
Z-2-2/T
1 předmět
ZK-2-2/T
1 předmět
Z-2-2/T
1 předmět
ZK-2-2/T
1 předmět
8
Minimální počet kreditů 24
Volitelné předměty
100MODHAMU Modulová výuka pro HAMU
0
107PT4B Volitelné předměty pro obor Pedagogika tance (Bc) - výběr
0
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PTRV Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 170
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 10
Celkový počet kreditů 180
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

② Technika k výběrové metodice (Bc) - povinný výběr - klasický tanec [107TVM-B-A]

Z této skupiny musí být zapsané jiné předměty, než jsou zapsané ve skupině Technika zvolené specializace

① Výběrová metodika (Bc) - povinný výběr - klasický tanec [107VM-B-A]

Předměty lze zapsat opakově několikrát během studia

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

③ Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů