Dějiny a teorie hudby 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107DTH1 zápočet 3 česky zimní

Garant předmětu

Jiřina MAREŠOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiřina MAREŠOVÁ

Obsah

Výklad směřuje od starověkých hudebních kultur až k ranému vícehlasu středověku a vybraným osobnostem stylu ars nova.

  1. Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína
  2. Antické Řecko a Řím
  3. Hudba od raného středověku po ars nova

Výsledky učení

Získat základní přehled vývoje hudby s jejími specifiky a hlavními možnostmi zápisu a také funkcemi ve společnosti do období ars nova, rozpoznat v reprodukované hudbě některá stěžejní období.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Literatura

Gerald Abraham: Stručné dejiny hudby, Hudobné centrum Bratislava 2003

Václav Holzknecht: Kniha o hudbě, Orbis Praha 1964

Naďa Hrčková : Dějiny hudby I

Miloš Navrátil: Dějiny hudby, Votobia Praha 2003

Michels Ulrich: Encyklopedický atlas hudby, NLN 2000

Bohuslav Vítek: Přehled dějin hudby (Faktografický souhrn), 1994

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě docházky a vypracování seminární práce.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů