Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Taneční věda (Bc)

Studijní program: Taneční umění
Katedra tance
Studijní obor: Taneční věda
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
107DTH* Dějiny a teorie hudby
Z-3-1+1/T
ZK-3-1+1/T
6
107DXX* Dějiny baletu 20. století
Z-2-2T
ZK-2-2T
4
107DHD* Dějiny hudby 20. století
Z-3-1+1/T
ZK-3-1+1/T
6
107DUT* Dějiny umění pro taneční obory
Z-1-2T
ZK-1-2T
2
207DZA* Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I.
ZK-3-2PT
ZK-3-2PT
6
107HT* Historické tance
Z-2-2CT
Z-2-2CT
4
107KNT* Kinetografie
Z-2-2ST
Z-2-2ST
4
107MTS* Moderní taneční směry
Z-2-2T
ZK-2-2T
4
107PTVE* Proseminář taneční vědy
Z-6-2ST
ZK-6-2ST
12
107PBP* Příprava bakalářské práce
Z-2-
Z-2-
4
108RP* Rozbor partitur - pro taneční obory
Z-3-1+1/T
ZK-3-1+1/T
6
107SHT* Seminář historické taneční vědy
Z-6-1ST
Z-6-1ST
12
107SMV* Seminář metodologie tanečního výzkumu
Z-6-1T
Z-6-1T
12
107SOKT Soustředění katedry tance
Z-2-
Předmět není vypsán
Z-2-
Předmět není vypsán
2
107UTT* Úvod do taneční teorie
Z-2-1PT
ZK-2-1PT
4
107VS* Videoseminář
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
12
107CHX* Základy choreografie pro pedagogiku a taneční vědu
Z-2-2T
Z-2-2T
4
107ZTE* Základy taneční estetiky
Z-2-2T
ZK-2-2T
4
107ZTP* Základy taneční produkce
Z-1-1T
Z-1-1T
2
107AT* Analýza tance
Z-4-2ST
ZK-4-2ST
Z-4-1PT+1ST
ZK-4-1PT+1ST
16
107LTK* Lidová taneční kultura
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
6
107PDB* Přehled dějin baletu v Čechách
Z-3-2T
ZK-3-2T
6
107PDT* Přehled dějin tance a baletu
Z-4-2+2/T
ZK-4-2+2/T
8
107UST* Úvod do studia taneční vědy
Z-2-1ST
ZK-2-1ST
4
Minimální počet kreditů 156
Povinně volitelné předměty
107TTA Taneční technika A - povinný výběr
Z-2-2/T
1 předmět
Z-2-2/T
1 předmět
4
107TTB Taneční technika B - povinný výběr
Z-2-2/T
1 předmět
Z-2-2/T
1 předmět
4
Minimální počet kreditů 8
Volitelné předměty
100MODHAMU Modulová výuka pro HAMU
0
107TV4B Volitelné předměty pro obor Taneční věda (Bc) - výběr
0
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PTRV Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 164
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 16
Celkový počet kreditů 180
Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů