Dějiny hudby 20. století 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107DHD1 zápočet 3 česky zimní

Garant předmětu

Jiřina MAREŠOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiřina MAREŠOVÁ

Obsah

Výklad dějin hudby 20. století vychází z výkladu hudby druhé poloviny 19.století, z období novoromantismu a impresionismu do přelomu století. Zaměřuje se na výklad ucelených tematických okruhů a nových přístupů jednotlivých tvůrčích osobností. Je rozčleněn mezi hudbu první poloviny 20. století a poválečný vývoj, kterému se věnuje podrobněji.

Výklad je podle potřeby doplňován zvukovými nebo audiovizuálními ukázkam.

Náplň studia dějin hudby 20. století – tematické okruhy:

zimní semestr:

Principy vrcholně a pozdně romantické hudby -

geneze novátorských kompozičních přístupů:

F. Liszt, R. Wagner, A. Bruckner, J. Brahms

Osobnosti – G. Mahler, R. Strauss, A. Skrjabin

Český pozdní romantismus

Hudební impresionismus (Cl. Debussy)

Neoklasicismus - francouzská hudba na přelomu století

Hudební expresionismus, neofolklorismus

Počátky uměleckých avantgard

Osobnosti - B. Martinů, L. Janáček,

B. Bartók, P. Hindemith

Hudba mezi dvěma válkami

Druhá vídeňská škola

Paříž a I. Stravinskij

Schönberg versus Stravinskij

letní semestr:

Hudba po roce 1945 – dvojí hudba: Východu a Západu

Mystika a racionalita – O. Messiaen

Darmstadt (Boulez, Nono, Stockhausen)

Kulovitý čas B. A. Zimmermanna

Světla a stíny – L. Berio

Osobnost L. Xenakise a H. F. Lachemanna

Hudba Východu a česká hudba

Alfred Schnittke a polystylovost

Hudba ve sužbách víry (G. Ustvolskaja, S. Gubajdulina)

Odosobnění a pokora – Arvo Pärt

Osobnost G. Ligetiho a G. Kurtága

Hudba a svoboda: polský vzdor – W. Lutoslawski, K. Penderecki, H. M. Górecki

Hudba Čech, Moravy a Slovenska (P. Eben, J. Hanuš, K. Slavický ad.)

Dlouhý čas čekání M. Kopelent a další české osobnosti, kompoziční tendence

Výsledky učení

předmět se vyučuje jako povinný předmět ve 2. ročníku bakalářského stupně studia. Je koncipován jako dvousemestrální výuka. Jeho podmínkou je absolvování předmětu Dějiny hudby v 1. ročníku studia. Zápočet i zkouška z tohoto předmětu se koná formou písemného testu z odpřednášené látky v obou semestrech

Předpoklady a další požadavky

Student musí mít absolvované předměty DTH 1 a DTH 2.

Literatura

Abraham, Gerald: Stručné dejiny hudby. Bratislava 2003 ( - překlad z angl.)

Bek, Josef: Světová hudba 20. století. Praha 1968.

Busoni, Ferruccio: Návrh nové estetiky hudebního umění in: Konserva. Na hudbu 2001/12,

s. 241 – 297 (reprint 1. českého překladu z časopisu Rytmus 1939/40, č. 2 – 10).

Černý, Miloslav K.: Nástin vývovoje symfonie od počátku do poloviny 20.století, Olomouc 2002.

Čeští skladatelé současnosti. Praha 1985.

Dibelius, Ulrich: Moderne Musik: I. 1945 – 1965. Mainz 1988

II. 1965 – 1985. Mainz 1991.

Holzknecht, Václav: Claude Debussy. Praha 1958.

Holzknecht, Václav: Hudební skupina Mánesa. Praha 1969.

Hradecký, Emil: Paul Hindemith. Svár teorie s praxí.

Hrčková a kol.: Dějiny hudby, díl VI., 20. století. Praha 2006.

Lébl, Vladimír: Csty moderní opery. Praha 1961.

Navrátil, Miloslav: Dějiny hudby. Ostrava 1996.

Smolka, Jaroslav a kolektiv: Dějiny hudby. Praga, Togga 2001.

Smolka, Jaroslav: Dějiny hudby jako vědní obor a jejich periodizace, Scripta HAMU, Praha 1990.

Spurný, Lubomír: Heinrich Schenker, dávný neznámý. Olomouc 2000.

Šeda, Jaroslav: Česká hudba 1945 – 1980 in Hudební věda 1981, č. 3 s. 195 – 236.

Štědroň, Miloš: Leoš Janáček a hudba 20. století. Brno 1998.

Štěpánek, Vladimír: Francouzská moderní hudba. Praha 1967.

Vysloužil, Jiří: Hudobníci 20. storočia. Bratislava 1964.

Hodnoticí metody a kritéria

zvládnutí přednášené látky na základě poznámek z přednášek a samostatného studia literatury.

okruhy k otázkám zápočtového i zkouškového testu budou k dispozici na konci obou semestrů.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů