Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Choreografie (Bc)

Studijní obor: Choreografie
Katedra tance
Studijní program: Taneční umění
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
107AT* Analýza tance
Z-4-1+1/T
ZK-4-1+1/T
Z-4-1+1/T
ZK-4-1+1/T
16
107CHSE* Choreografický seminář
Z-3-2T
Z-3-2T
Z-6-4T
Z-6-4T
18
107PDB* Přehled dějin baletu v Čechách
Z-3-2T
ZK-3-2T
6
107PDT* Přehled dějin tance a baletu
Z-4-2+2/T
ZK-4-2+2/T
8
107ZCH* Základy choreografie
Z-4-2T
ZK-4-2T
Z-4-2T
ZK-4-2T
16
107UCH* Úvod do choreografie
Z-4-2T
ZK-4-2T
8
Minimální počet kreditů 72
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
107CHPR* Choreografický proseminář
Z-3-2T
Z-3-2T
6
107DTH* Dějiny a teorie hudby
Z-3-1+1/T
ZK-3-1+1/T
6
107DXX* Dějiny baletu 20. století
Z-2-2T
ZK-2-2T
4
107DHD* Dějiny hudby 20. století
Z-3-1+1/T
ZK-3-1+1/T
6
107DUT* Dějiny umění pro taneční obory
Z-1-2T
ZK-1-2T
2
107JTE* Jevištní technologie
Z-1-1T
Z-1-1T
2
107KTC* Klasický tanec
Z-2-2T
Z-2-2T
4
107LTC* Lidový tanec
Z-2-2T
Z-2-2T
4
107MTC* Moderní tanec
Z-2-2T
Z-2-2T
4
107MTS* Moderní taneční směry
Z-2-2T
ZK-2-2T
4
107PBP* Příprava bakalářské práce
Z-2-
Z-2-
4
107RCH* Repertoár pro choreografii
Z-2-2T
Z-2-2T
4
108RP* Rozbor partitur - pro taneční obory
Z-3-1+1/T
ZK-3-1+1/T
6
107SK* Scénografie a kostým
Z-2-2T
ZK-2-2T
4
107SOKT Soustředění katedry tance
Z-2-
Předmět není vypsán
Z-2-
Předmět není vypsán
2
107VS* Videoseminář
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
12
107ZTE* Základy taneční estetiky
Z-2-2T
ZK-2-2T
4
107ZTP* Základy taneční produkce
Z-1-1T
Z-1-1T
2
107UTT* Úvod do taneční teorie
Z-2-1T
ZK-2-1T
4
Minimální počet kreditů 90
Povinně volitelné předměty
107VTTB Výběrová taneční technika (Bc) - povinný výběr
Z-2-2/T
1 předmět
Z-2-2/T
1 předmět
4
702CJB Cizí jazyk (Bc) - povinný výběr pro studenty zapsané před rokem 2019/2020 V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
6
Minimální počet kreditů 10
Volitelné předměty
107CH4B Volitelné předměty pro obor Choreografie (Bc)
0
703PRV Pohybová a relaxační výchova - výběr
0
703TV Tělesná výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 172
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 8
Celkový počet kreditů 180

schváleno 9. 3. 2011

Výběrová taneční technika (Bc) - povinný výběr [107VTTB]

Předměty lze zapisovat opakovaně v různých ročnících

Cizí jazyk (Bc) - povinný výběr pro studenty zapsané před rokem 2019/2020 [702CJB]

Studium cizího jazyka musí být zakončeno zkouškou na úrovni B1.

Tělesná výchova - výběr [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů