Choreografický proseminář 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107CHPR1 Z 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Lucie HOLÁNKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucie HOLÁNKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět má studentům zprostředkovat základní zkušenost s postupy souvisejícími s procesem choreografické tvorby od výběru námětu a hudební předlohy po konečné dotvoření krátké choreografické kompozice.Předmět má povahu praktického semináře. V prvním semestru se soustřeďuje na problematiku tvůrčí práce s pohybem (rozvíjení pohybu v prostoru, tvarové modifikace); práce se uskutečňuje formou pohybových skic a kratších choreografických celků.

Forma studia

Řízený dialog a diskuse.

Předpoklady a další požadavky

Předmět je určen výhradně pro posluchače oboru choreografie.

Obsah kurzu

Choreografická praktická cvičení na téma :

Pohyb a prostor, pohyb a tvar, pohyb a rytmus, pohyb a dynamika.

Volba krokového materiálu ve vztahu k hudbě. Praktická choreografická inspirace na hudbu různé provenience. Logika a přirozenost pohybu, pohyby vratné a nevratné, logické pokračování pohybu.

Práce s notovým materiálem. Čtení partitury ukázky živé hudby. Student vyhledá skladbu TÉMA S VARIACEMI, pro zkoušku před kolegiem děkana v druhém semestru.

Semestrální práce : na základě získaných poznatků vytvoří student abstraktní choreografii respektující vztahy pohybu k prostoru, tvaru, rytmu a dynamice. Hudební ukázky zadá profesor. Za tyto etudy, které předvede student osobně, dostane zápočet.

Doporučená nebo povinná literatura

Ellfeldt, Lois: A primer for choreographers, Waveland Press 1998.

Humphrey, Doris: The art of making dances, New york 1959.

Mlíkovská, Jiřina: Choreografické etudy, Praha 1964.

Mlíkovská, Jiřina: Vybrané kapitoly z choreografie, Praha 1990.

Mlíkovská, Jiřina: Choreografické výklady a etudy, Praha 1995.

Hodnoticí metody a kritéria

Během semestru se vyžaduje samostatná četba a aktivní účast na seminářích.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů