Choreografický proseminář 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107CHPR1 Z 3 2T česky zimní

Garant předmětu

Lucie HOLÁNKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucie HOLÁNKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět má studentům zprostředkovat základní zkušenost s postupy souvisejícími s procesem choreografické tvorby od výběru námětu a hudební předlohy po konečné dotvoření krátké choreografické kompozice.Předmět má povahu praktického semináře. V prvním semestru se soustřeďuje na problematiku tvůrčí práce s pohybem (rozvíjení pohybu v prostoru, tvarové modifikace); práce se uskutečňuje formou pohybových skic a kratších choreografických celků.

Forma studia

Řízený dialog a diskuse.

Předpoklady a další požadavky

Předmět je určen výhradně pro posluchače oboru choreografie.

Obsah kurzu

Choreografická praktická cvičení na téma :

Pohyb a prostor, pohyb a tvar, pohyb a rytmus, pohyb a dynamika.

Volba krokového materiálu ve vztahu k hudbě. Praktická choreografická inspirace na hudbu různé provenience. Logika a přirozenost pohybu, pohyby vratné a nevratné, logické pokračování pohybu.

Práce s notovým materiálem. Čtení partitury ukázky živé hudby. Student vyhledá skladbu TÉMA S VARIACEMI, pro zkoušku před kolegiem děkana v druhém semestru.

Semestrální práce : na základě získaných poznatků vytvoří student abstraktní choreografii respektující vztahy pohybu k prostoru, tvaru, rytmu a dynamice. Hudební ukázky zadá profesor. Za tyto etudy, které předvede student osobně, dostane zápočet.

Doporučená nebo povinná literatura

Ellfeldt, Lois: A primer for choreographers, Waveland Press 1998.

Humphrey, Doris: The art of making dances, New york 1959.

Mlíkovská, Jiřina: Choreografické etudy, Praha 1964.

Mlíkovská, Jiřina: Vybrané kapitoly z choreografie, Praha 1990.

Mlíkovská, Jiřina: Choreografické výklady a etudy, Praha 1995.

Hodnoticí metody a kritéria

Během semestru se vyžaduje samostatná četba a aktivní účast na seminářích.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost H1041
černý sál

(Hartigovský palác)
HOLÁNKOVÁ L.
16:00–17:30
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 16:00–17:30 Lucie HOLÁNKOVÁ černý sál
Hartigovský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů