Choreografický seminář 4

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107CHSE4 Z 6 4/T česky letní

Garant předmětu

Bohumíra ELIÁŠOVÁ, Lucie HOLÁNKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Bohumíra ELIÁŠOVÁ, Lucie HOLÁNKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je rozvíjet choreografické zkušensoti posluchačů prostřednictvím různorodých choreografických úkolů. V jejich rámci se řeší otázky vztahu tance a každodenního pohybového projevu, stylizace pohybu, vztahu tance a hudby (zvuku), tance a výtvarného umění atd. Důraz spočívá na vlastní tvůrčí aktivitě studentů.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Znalost základů kompozice,schopnost vytvořit pohybový motav na zadanou hudbu v reálném čase, zkušenost práce s interpretem i více interprety, pravidelná přítomnost na hodinách

Obsah kurzu

Témata choreografického semináře se v tomto semestru týkají speciálně tvůrčím využitím výtvarných a světelných prostředků v tanceční kompozici. Jedná se např. o alternativní zdroje světla a jejich uplatnění v choreografii, rekvizita a manipulace s ní, jídlo v tanci, dominantní materiál a) textílie, b) papír.

Doporučená nebo povinná literatura

Humphrey, Doris: The Art of Making Dances, 1959.

Praagh, Peggy van; Brinson, Peter: Choreographic Art, 1963.

Kröschlová, Jarmila: Výrazový tanec, Praha 1964.

Mlíkovská, Jiřina: Choreografické etudy, Praha 1964.

Mlíkovská, Jiřina: Vybrané kapitoly z choreografie, Praha 1990.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na seminářích

Podmínka úspěšného ukončení předmětu:

vytvoření pohybové studie na zadané téma

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost H9115
sál Avalon

(Hartigovský palác)
HOLÁNKOVÁ L.
16:00–17:30
(přednášková par. 1)
St
Čt

místnost H1041
černý sál

(Hartigovský palác)
ELIÁŠOVÁ B.
09:00–10:30
(paralelka 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
09:00–10:30 Bohumíra ELIÁŠOVÁ černý sál
Hartigovský palác
paralelka 1
Út 16:00–17:30 Lucie HOLÁNKOVÁ sál Avalon
Hartigovský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů