Choreografický seminář 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107CHSE4 Z 6 4T česky letní

Garant předmětu

Bohumíra ELIÁŠOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Bohumíra ELIÁŠOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je rozvíjet choreografické zkušensoti posluchačů prostřednictvím různorodých choreografických úkolů. V jejich rámci se řeší otázky vztahu tance a každodenního pohybového projevu, stylizace pohybu, vztahu tance a hudby (zvuku), tance a výtvarného umění atd. Důraz spočívá na vlastní tvůrčí aktivitě studentů.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Znalost základů kompozice,schopnost vytvořit pohybový motav na zadanou hudbu v reálném čase, zkušenost práce s interpretem i více interprety, pravidelná přítomnost na hodinách

Obsah kurzu

Témata choreografického semináře se v tomto semestru týkají speciálně tvůrčím využitím výtvarných a světelných prostředků v tanceční kompozici. Jedná se např. o alternativní zdroje světla a jejich uplatnění v choreografii, rekvizita a manipulace s ní, jídlo v tanci, dominantní materiál a) textílie, b) papír.

Doporučená nebo povinná literatura

Humphrey, Doris: The Art of Making Dances, 1959.

Praagh, Peggy van; Brinson, Peter: Choreographic Art, 1963.

Kröschlová, Jarmila: Výrazový tanec, Praha 1964.

Mlíkovská, Jiřina: Choreografické etudy, Praha 1964.

Mlíkovská, Jiřina: Vybrané kapitoly z choreografie, Praha 1990.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na seminářích

Podmínka úspěšného ukončení předmětu:

vytvoření pohybové studie na zadané téma

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost H9115
sál Avalon

(Hartigovský palác)
HOLÁNKOVÁ L.
16:00–17:30
(přednášková par. 1)
St
Čt

místnost H1041
černý sál

(Hartigovský palác)
ELIÁŠOVÁ B.
09:00–10:30
(paralelka 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
09:00–10:30 Bohumíra ELIÁŠOVÁ černý sál
Hartigovský palác
paralelka 1
Út 16:00–17:30 Lucie HOLÁNKOVÁ sál Avalon
Hartigovský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů