Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Choreografie (Bc) – 3. ročník

Studijní program: Taneční umění
Katedra tance
Studijní obor: Choreografie
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Analýza tance 107AT3 Z 4 1PT+1ST 107AT4 ZK 4 1PT+1ST
Choreografický seminář 107CHSE3 Z 6 4T 107CHSE4 Z 6 4T
Základy choreografie 107ZCH3 Z 4 2T 107ZCH4 ZK 4 2T
Minimální počet kreditů za semestr 14 14
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Moderní taneční směry 107MTS1 Z 2 2T 107MTS2 ZK 2 2T
Příprava bakalářské práce 107PBP1 Z 2 107PBP2 Z 2
Rozbor partitur - pro taneční obory 108RP1 Z 3 1+1/T 108RP2 ZK 3 1+1/T
Scénografie a kostým 107SK1 Z 2 2T 107SK2 ZK 2 2T
Videoseminář 107VS5 Z 2 2T 107VS6 Z 2 2T
Základy taneční estetiky 107ZTE1 Z 2 2T 107ZTE2 ZK 2 2T
Minimální počet kreditů za semestr 13 13
Volitelné předměty
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 27 27
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 3 3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

schváleno 9. 3. 2011

Výběrová taneční technika (Bc) - povinný výběr [107VTTB]

Předměty lze zapisovat opakovaně v různých ročnících

Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.