Choreografický seminář 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107CHSE3 Z 6 4T česky zimní

Garant předmětu

Bohumíra ELIÁŠOVÁ, Lucie HOLÁNKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Bohumíra ELIÁŠOVÁ, Lucie HOLÁNKOVÁ, Jan KODET, Daniel WIESNER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je rozvíjet choreografické zkušensoti posluchačů prostřednictvím různorodých choreografických úkolů. V jejich rámci se řeší otázky vztahu tance a každodenního pohybového projevu, stylizace pohybu, vztahu tance a hudby (zvuku), tance a výtvarného umění atd. Důraz spočívá na vlastní tvůrčí aktivitě studentů.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Znalost základů kompozice,schopnost vytvořit pohybový motav na zadanou hudbu v reálném čase, zkušenost práce s interpretem i více interprety, pravidelná přítomnost na hodinách

Obsah kurzu

Seminář má dále rozvíjet tvůrčí invenci studentů, nabízí jim zkušenost s konkrétními choreografickými úkoly. Témata choreografických etud se týkají např. problémů: živá hudba na taneční scéně; zvukové ruchy jako obohacení choreografické struktury; verbální projev jako nadstavba a jeho spojení s tancem; taneční variace a hudební variace.

Doporučená nebo povinná literatura

Humphrey, Doris: The Art of Making Dances, 1959.

Praagh, Peggy van; Brinson, Peter: Choreoghraphic Art, 1963.

Kröschlová, Jarmila: Výrazový tanec, Praha 1964.

Mlíkovská, Jiřina: Choreografické etudy, Praha 1964.

Mlíkovská, Jiřina: Vybrané kapitoly z choreografie, Praha 1990.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě:

aktivity na seminářích

vytvoření pohybové studie na zadané téma

Poznámka

Nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost H9115
sál Avalon

(Hartigovský palác)
WIESNER D.
16:00–17:30
(paralelka 1)
Út
místnost H1041
černý sál

(Hartigovský palác)
HOLÁNKOVÁ L.
14:15–15:45
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 16:00–17:30 Daniel WIESNER sál Avalon
Hartigovský palác
paralelka 1
Út 14:15–15:45 Lucie HOLÁNKOVÁ černý sál
Hartigovský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů