Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Choreografie (Bc) – 1. ročník

Studijní program: Taneční umění
Katedra tance
Studijní obor: Choreografie
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Přehled dějin tance a baletu 107PDT1 Z 4 2+2/T 107PDT2 ZK 4 2+2/T
Úvod do choreografie 107UCH1 Z 4 2T 107UCH2 ZK 4 2T
Minimální počet kreditů za semestr 8 8
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702HAOU1 ZK 3 2ST 702HAOU2 ZK 3 2ST
Choreografický proseminář 107CHPR1 Z 3 2T 107CHPR2 Z 3 2T
Dějiny a teorie hudby 107DTH1 Z 3 1+1/T 107DTH2 ZK 3 1+1/T
Jevištní technologie 107JTE1 Z 1 1T 107JTE2 Z 1 1T
Klasický tanec 107KTC1 Z 2 2T 107KTC2 Z 2 2T
Lidový tanec 107LTC1 Z 2 2T 107LTC2 Z 2 2T
Moderní tanec 107MTC1 Z 2 2T 107MTC2 Z 2 2T
Repertoár pro choreografii 107RCH1 Z 2 2T 107RCH2 Z 2 2T
Soustředění katedry tance 107SOKT Z 2 Zapsat 107SOKT Z 2 Zapsat
Úvod do taneční teorie 107UTT1 Z 2 1PT 107UTT2 ZK 2 1PT
Videoseminář 107VS1 Z 2 2T 107VS2 Z 2 2T
Základy taneční produkce 107ZTP1 Z 1 1T 107ZTP2 Z 1 1T
Minimální počet kreditů za semestr 23 23
Volitelné předměty
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 31 31
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů -1 -1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

schváleno 9. 3. 2011

Výběrová taneční technika (Bc) - povinný výběr [107VTTB]

Předměty lze zapisovat opakovaně v různých ročnících

Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.