Klasický tanec 2 (choreografie)

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KTC2 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Václav JANEČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav JANEČEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je rozvíjet praktickou zkušenost studentů oboru choreografie s technikou klasického akademického tance tak, aby se v ní orientovali na profesionální úrovni.

Forma studia

Předmět navazuje na klasický tanec 1, pokračuje v náplni výuky předchozího semestru především v zaměření na adagio a allegro, sjednocuje vědomosti studentů různého předchozího tanečního školení.

Předpoklady a další požadavky

Předmět vyžaduje taneční zkušenost, znalost klasického tance na střední úrovni.

Obsah kurzu

Výuka navazuje na předchozí semestr, náplň se zaměřuje především na další dvě části tréninku klasického tance, adagio a allegro. Postupuje se stejným způsobem se záměrem zvětšit orientaci studentů v celé škále tanečních prostředků klasické techniky.

Doporučená nebo povinná literatura

Vaganovová A.: Základy klasického tance, 1981

Tarasov N. I.: Klasický tanec, 1983

Kostrovická V. ? Pisarev A.: Klasický tanec, 1968

Kostrovická V.: 100 hodin klasického tance, 1981

W. Warrenová W.: Klasická baletní technika,1989

Messerer A.: Lekce klasického tance

Janeček V.: Metodika klasického tance v uměl. škole (Cecchettiho metoda), 1993

Beaumont - Idzikovský: A Manual of the Theory and Practice of Classical Theatrical

Dancing - Cecchetti method, 1940

Lifar S.: Traité de Danse Academique, 1952

Schorer S.: Balanchine Technique, 2000

Karsavina T.: Ballet technique

Video: David Howard ? Class for beginners, Balanchine Essays

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na cvičeních/seminářích

Během semestru se vyžaduje aktivitu na cvičeních/seminářích

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na seminářích

Webová stránka předmětu

není

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů