Lidový tanec 2 (choreografie)

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107LTC2 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Eva VLČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eva VLČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Zvládnutí rozdílnosti folklórních oblastí, práce v páru a skupině. Úprava tance, rozšíření původního popisu.

Forma studia

Aktivní účast na praktických lekcích, znalost nejméně dvou lidových tanců, které jsou v lekcích vyučovány.

Předpoklady a další požadavky

Přímá, aktivní účast na lekcích. Vytvoření drobné varianty k vybranému tanci a krátké rozcvičení.

Obsah kurzu

Historické vrstvy tanců: Tance s nepevnou vazbou na hudební doprovod (tance vířivé, kolečkové) a mladší tance s pevnou vazbou na hudební doprovod (tance figurální). Zvláštností je v našich zemích sólový mužský tanec (mužský skok).

Základní typy tanců: pro každé historické období jsou vybrány typické tance. Tance s nepevnou vazbou na hudební doprovod: Točená, Vrtěná, Sedlácké? Tance s pevnou vazbou ne hudební doprovod: Černá vlnka, Zbujan, Čeladenský, Starodávný, Cófavá?Mužský skok: Ondraš, Odzemek, Verbuňk.

Pohybová průprava pro jednotlivé oblasti: Pro každou jednotlivou oblast je připravena pohybová průprava, posluchači si osvojí základní i specielní kroky vyskytující se v dané oblasti. Srovnáváním provedení jednoho kroku v různých folklorních oblastech vysledují posluchači jemné odlišnosti, které jsou základem pro barevnost našeho lidového tance.

Tance jednotlivých oblastí: V hodinách posluchači poznají nejtypičtější tance z jednotlivých oblastí: Slezsko ? Zbujan; Lašsko ? Čeladenský, Pilky; Valašsko ? Točená, Černá vlna, Starodávný; Haná ? Trojke, Cófavá; Moravské slovácko ? Vrtěná, Verbuňk. U tanců hledáme více variant z různých sbírek, porovnáme je a pak i obohatíme o vlastní nápady na úpravy a změny, které jsou pro daný tanec vhodné.

Doporučená nebo povinná literatura

Bonuš, František; Kos, Bohumil; Mišurec, Zdenek: Zbojnické písně a tance, Praha 1953

Jelínková, Zdenka: Valašské tance, Praha 1954

Jelínková, Zdenka: Lidové tance z Kopanic, Brno 1957

Socha, Vincenc: Lašské tance, vlastní náklad 1950

Janáček, Leoš: Národní tance na Moravě, Praha 1987

Hodnoticí metody a kritéria

Předvedení vybraného tance, zadání vlastní variace v daném tanci.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů