Videoseminář 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107VS2 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Úkolem předmětu je srovnat úroveň vědomostí studentů z oblasti historie tance. Měl by obohatit jejich dosavadní teoretické znalosti o vizuální rovinu a poskytnout jim základy analytické práce s inscenací.

Forma studia

diskuse, analýza ukázek zaznamenaných na médiích

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Videoseminář 1.

Obsah kurzu

Ve druhém semstru výuky se seminář zabývá obdobím první poloviny 20. století. Zvlášť je probírán vývoj v Americe (Francois Delsarte a vliv jeho filozofické práce na novodobý tanec, Isadora Duncan, Ruth St.Denis a Ted Shawn, tj. škola Denishawn, a jejich žáci, Doris Humhrey, Martha Graham.) a vývoj moderního tance v Evropě ( Emil Jaques Dalcroze, jeho metoda výuky studentů skladby a její dopad na vývoj moderního tance v Evropě, Bauhaus, německý expresionismus, Rudolf von Laban a jeho práce včetně jeho taneční notace, Kurt Joos, Mary Wigman, nástup Hitlera, doba okupace a konec války).

Doporučená nebo povinná literatura

Videonahrávky:

Rekonstrukce improvizací Isadory Duncan; A.Gamson 1989

Denishawn; rekonstrukce a archivní záběry

Technika Doris Humhrey a Charlese Weidmana; rekonstrukce a archivní záběry, Air pro strunu G a Waterstudy.

Technika Marthy Graham; dokument s ukázkami techniky, 1952

Night Journey; Martha Graham, W.Schumann, Martha Graham Dance Company, 1945

Appalachian Spring; Martha Graham, Aaron Copland, 1947

Výrazový tanec a jeho představitelé, různé dokumenty, rekonstrukca a archivní záběry.

Bauhaus, Triadický balet Oskara Schlemmera.

Rudolf von Laban, dokumenty, rekonstrukca a archivní záběry. Jeho taneční notace.

Kurt Jooss ,dokumenty, rekonstrukca a archivní záběry.

Zelený stůl; Kurt Jooss, F.A.Cohen, rekonstrukce Joffrey Ballet 1987

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na seminářích, shlédnutí veškerých prezentovaných záznamů

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů