Úvod do choreografie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107UCH1 Z 4 2T česky zimní

Garant předmětu

Bohumíra ELIÁŠOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Bohumíra ELIÁŠOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Rozvoj choreografického talentu studenta. Choreografická teoreticko - praktická cvičení na téma : Pohyb a prostor, Pohyb a tvar, Pohyb a rytmus, Pohyb a dynamika. Práce s notovým materiálem.

Forma studia

Předmět poskytuje teoretický a praktický úvod do problematiky choreografického řemesla (volba pohybového slovníku, vztah tance a hudby, prostorové vztahy, práce s interpretem.) Zvláštní část tvoří úvod do problematiky práce s hudbou na příkladu konkrétní hudební formy. Teoretické poznatky jsou aplikovány při přípravě samostatné choreografické práce na zvolenou hudbu.

Předpoklady a další požadavky

Uchazeč o studium choreografie musí být absolventem Taneční konzervatoře, nebo jiné odborné školy obdobného významu. Musí mít praxi aktivního tanečníka v profesionálním baletním ansámblu, nebo tanečním souboru. Přijímací komise posoudila jeho choreografický talent, muzikálnost, imaginaci a možnosti rozvoje jeho schopností.

Obsah kurzu

Choreografická teoreticko praktická cvičení na téma :

Pohyb a prostor, prostorové body 1 - 8 : Vertikála, horizontála, diagonála, kruh, elipsa, osmička, vlastní prostorové dráhy a prostorové vztahy ( cítění středu jeviště, ke stropu, k podlaze, k dálce, k výšce, k hlubině, atd). Připravit pohybovou etudu : Náhodně vylosovat 12 prostorových bodů a 6 charakteristik prostoru.

Pohyb a tvar: Pohyb rovný, oblý, lomený, vedený, švihový, staccatový, legatový, pády těla, vymrštění, chvění, trhavý roztěkaný nekoordinovaný pohyb,atd. Připravit pohybovou etudu : Náhodně vylosovat 8 charakteristik tvaru pohybu.

Pohyb a rytmus : Accelerando a ritardando. Rytmy : dvoudobý, třídobý, čtyřdobý, pětidobý, šestidobý, sedmidobý, osmidobý, devítidobý. Různé i nepravidelné akcentování rytmu. Rytmické mateníky, např.furiant. Pauza, synkopa, polyrytmie. Připravit pohybovou etudu na téma rytmus.

Pohyb a dynamika: Dynamické stupně : Pianissimo, Piano, Mezzoforte, Forte, Fortissimo. Crescendo a decrescendo. Dynamika umocňuje výraz pohybu, napomáhá vyjádřit pravdivý výraz vycházející ze života. Připravit pohybovou etudu na téma dynamika.

Volba krokového materiálu ve vztahu k hudbě, praktické choreografická inspirace na hudbu různé provenience.

Logika a přirozenost pohybu: pohyby vratné a nevratné, logické pokračování pohybu.

Práce s interpretem: přístup, vzájemná inspirace, motivace, získávání autority, organizace zkoušek, atd.

Práce s notovým materiálem: čtení partitury ukázky živé hudby. Student vyhledá skladbu téma s variacemi, pro zkoušku před kolegiem děkana v druhém semestru.Semestrální práce povinná : abstraktní choreografii respektující vztahy pohybu k prostoru, tvaru, rytmu a dynamice.

Doporučená nebo povinná literatura

Ellfeldt, Lois: A Primer for Choreographers, Waveland Press 1998

Mlíkovská, Jiřina : Choreografické etudy, Praha 1964

Mlíkovská, Jiřina :Vybrané kapitoly z choreografie, Praha 1990

Mlíkovská, Jiřina : Choreografické výklady a etudy, Praha 1995

Noverre, J.G. :Listy o tanci a baletech, Praha 1945

Humphrey, Doris: The art of making dances, New York 1959

Kröschlová, Jarmila :Výrazový tanec, Praha 1964

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě:

aktivity na seminářích a cvičeních

vytvoření choreografické studie

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost H1041
černý sál

(Hartigovský palác)
ELIÁŠOVÁ B.
12:30–14:00
(paralelka 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
12:30–14:00 Bohumíra ELIÁŠOVÁ černý sál
Hartigovský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů