Choreografický proseminář 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107CHPR2 Z 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět má studentům zprostředkovat základní zkušenost s postupy souvisejícími s procesem choreografické tvorby od výběru námětu a hudební předlohy po konečné dotvoření krátké choreografické kompozice TÉMA A VARIACE. Předmět navazuje na Choreografický proseminář 1, ve druhém semestru se činnost soustřeďuje na vztah tance a hudby, výsledkem semináře je choreografická kompozice na zadanou hudební předlohu, soustřeďující se na čistě pohybové ztvárnění hudby, bez dějových podtextů. Závěrečná zkouška probíhá před Kolegiem děkana.

Forma studia

Řízený dialog a diskuse.

Předpoklady a další požadavky

Předmět je určen výhradně pro posluchače oboru choreografie.

Obsah kurzu

Ve druhém semestru se bude choreografický proseminář zabývat praktickou stránkou zadání : Téma a variace. Student vybere dle vlastní inspirace hudební skladbu tohoto druhu. Stejně jako hudební skladatel, tak i choreograf vytvoří pohybové téma a rozvíjí toto téma v pohybových variacích.

Hlavním pedagogickým cílem je, aby bylo pohybové téma v co nejužším sepětí s hudební kompozicí. Aby volba pohybových prostředků, prostorová řešení a dynamika choreografie se inspirativně rozvíjela a přitom respektovala hudební formu i původní choreografické téma. Jedná se čistě o abstraktní choreografii, bez snahy o obsahové vyznění. Počet účinkujících je libovolný.

Semestrální práce : Posluchač připraví abstraktní choreografii skladby dle vlastního výběru TÉMA A TŘI VARIACE v délce do pěti minut.

Nastudované choreografie budou předvedeny při zkoušce před kolegiem děkana.

Doporučená nebo povinná literatura

Ellfeldt, Lois: A primer for choreographers, Waveland Press 1998.

Humphrey, Doris: The art of making dances, New York 1959.

Mlíkovská, Jiřina: Choreografické etudy, Praha 1964.

Kröschlová, Jarmila: Výrazový tanec, Praha 1964.

Hodnoticí metody a kritéria

Během semestru se vyžaduje samostatná četba a aktivní účast v diskusích na seminářích.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů