Choreografický proseminář 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107CHPR2 Z 3 2T česky letní

Garant předmětu

Lucie HOLÁNKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucie HOLÁNKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět má studentům zprostředkovat základní zkušenost s postupy souvisejícími s procesem choreografické tvorby od výběru námětu a hudební předlohy po konečné dotvoření krátké choreografické kompozice TÉMA A VARIACE. Předmět navazuje na Choreografický proseminář 1, ve druhém semestru se činnost soustřeďuje na vztah tance a hudby, výsledkem semináře je choreografická kompozice na zadanou hudební předlohu, soustřeďující se na čistě pohybové ztvárnění hudby, bez dějových podtextů. Závěrečná zkouška probíhá před Kolegiem děkana.

Forma studia

Řízený dialog a diskuse.

Předpoklady a další požadavky

Předmět je určen výhradně pro posluchače oboru choreografie.

Obsah kurzu

Ve druhém semestru se bude choreografický proseminář zabývat praktickou stránkou zadání : Téma a variace. Student vybere dle vlastní inspirace hudební skladbu tohoto druhu. Stejně jako hudební skladatel, tak i choreograf vytvoří pohybové téma a rozvíjí toto téma v pohybových variacích.

Hlavním pedagogickým cílem je, aby bylo pohybové téma v co nejužším sepětí s hudební kompozicí. Aby volba pohybových prostředků, prostorová řešení a dynamika choreografie se inspirativně rozvíjela a přitom respektovala hudební formu i původní choreografické téma. Jedná se čistě o abstraktní choreografii, bez snahy o obsahové vyznění. Počet účinkujících je libovolný.

Semestrální práce : Posluchač připraví abstraktní choreografii skladby dle vlastního výběru TÉMA A TŘI VARIACE v délce do pěti minut.

Nastudované choreografie budou předvedeny při zkoušce před kolegiem děkana.

Doporučená nebo povinná literatura

Ellfeldt, Lois: A primer for choreographers, Waveland Press 1998.

Humphrey, Doris: The art of making dances, New York 1959.

Mlíkovská, Jiřina: Choreografické etudy, Praha 1964.

Kröschlová, Jarmila: Výrazový tanec, Praha 1964.

Hodnoticí metody a kritéria

Během semestru se vyžaduje samostatná četba a aktivní účast v diskusích na seminářích.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost H1041
černý sál

(Hartigovský palác)
HOLÁNKOVÁ L.
16:00–17:30
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 16:00–17:30 Lucie HOLÁNKOVÁ černý sál
Hartigovský palác
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů