Dějiny a teorie hudby 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107DTH2 zkouška 3 česky letní

Garant předmětu

Ivana BAŽANTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ivana BAŽANTOVÁ, Jiřina MAREŠOVÁ

Obsah

Studenti se seznámí s vývojem evropské hudby v období od renesance po klasicimus.

  1. Renesance: a) Pět generací franko-flámské polyfonní školy

b) Palestrina, Lasso

  1. Baroko: a) opera

b) instrumentální hudba

c) Monteverdi

d) francouzský styl

e) Bach, Haendel

  1. Klasicismus: a) raný klasicismus

b) vrcholný klasicismus (Haydn, Mozart, Beethoven)

Výsledky učení

Získat základní přehled vývoje hudby s jejími specifiky a hlavními možnostmi zápisu a také funkcemi ve společnosti v době renesance,baroka a klasicismu, rozpoznat v reprodukované hudbě některá stěžejní období, případně autory v opakovaných typických ukázkách.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Literatura

Gerald Abraham: Stručné dejiny hudby, Hudobné centrum Bratislava 2003

Václav Holzknecht: Kniha o hudbě, Orbis Praha 1964

Naďa Hrčková : Dějiny hudby II, Ikar Praha 2005

Miloš Navrátil: Dějiny hudby, Votobia Praha 2003

Michels Ulrich: Encyklopedický atlas hudby, NLN 2000

Bohuslav Vítek: Přehled dějin hudby (Faktografický souhrn), 1994

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě docházky, vypracování seminární práce a úspěšného vykonání ústní zkoušky.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů