Úvod do choreografie 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107UCH2 zkouška 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Bohumíra ELIÁŠOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Bohumíra ELIÁŠOVÁ, Jan KODET

Obsah

Abstraktní choreografie ? pohybové téma a jeho rozvíjení podle charakteru hudební formy. Hlavním pedagogickým cílem je, aby bylo pohybové téma v co nejužším sepětí s hudební kompozicí. Aby volba pohybových prostředků, prostorová řešení a dynamika choreografie se inspirativně rozvíjela a přitom respektovala hudební formu. Jedná se čistě o abstraktní choreografii, bez snahy o obsahové vyznění. Počet účinkujících je libovolný.

Pedagog sleduje průběžně vývoj studia a podle potřeby zasahuje připomínkami.

Semestrální práce volná : Posluchač může připravit navíc abstraktní choreografii skladby dle vlastního výběru v délce do pěti minut sumarizující poznatky získané za celý první ročník.

Nastudované choreografie obou semestrů budou předvedeny při zkoušce před kolegiem děkana.

Výsledky učení

Studenta motivovat v hledání a objevování vlastního pohybového slovníku.

Předpoklady a další požadavky

Uchazeč o studium choreografie musí být absolventem Taneční konzervatoře, nebo jiné odborné taneční školy obdobné úrovně. Musí mít několikaletou praxi tanečníka baletního ansámblu, nebo jiného profesionálního tanečního souboru. Prošel přijímacím řízením a má talent, imaginaci, řídící a organizační schopnosti pro vykonávání funkce tvůrčího choreografa.

Úspěšná klasifikace předmětu 107UCH2 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 107PSJT

Literatura

Ellfeldt, Lois: A Primer for Choreographers, Waveland Press 1998.

Mlíkovská, Jiřina: Choreografické etudy, Praha 1964.

Mlíkovská, Jiřina:Vybrané kapitoly z choreografie, Praha 1990.

Mlíkovská, Jiřina: Choreografické výklady a etudy, Praha 1995.

Noverre, J.G. :Listy o tanci a baletech, Praha 1945.

Humphrey, Doris:The art of making dances, New York 1959.

Kröschlová, Jarmila :Výrazový tanec, Praha 1964.

Spenser, D.H.:Guided composition exercices.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredityjsou uděleny na základě:

aktivity na seminářích, přddnáškách a cvičeních

Podmínka úspěšného ukončení předmětu:

Prezentace choreografické studie před komisí

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů