Repertoár pro choreografii 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107RCH2 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Helena ARENBERGEROVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámení studentů s repertoárem Pražského komorního baletu v 80.letech,v kontextu dění v kamenných divadlech, se Šmokovou tvorbou pro televizní kameru a rozšiřováním repertoáru a tanečního slovníku tohoto významného českého choreografa

Forma studia

Přednáška, rozbor záznamu na médiích, cvičení,návštěva souvisejících tanečních představení

Předpoklady a další požadavky

Praktickě zvládnutí tanečních technik a rozvíjení pohybových dovedností na předmětech Trénink klasického, moderního nebo lidového tance

Obsah kurzu

Repertoár Pražského komorního baletu v 80.letech

Z mého života B.Smetany, Sinfonieta L.Janáčka, Zjasněná noc A.Schonberga (praktické ukázky z uvedených choreografií)

Význam souboru pro mezinárodní uznání české tvorby

V době existence Pražského komorního baletu zde hostující choreografové tvořili víceméně jediný kontakt s progresivními zahraničními

První uvedení choreografie J.Kyliána v českém souboru

Seminář UNESCO o vývoji současného tance v Praze, navazování mezinárodních kontaktů V baletech vytvářených přímo pro televizi si studenti uvědomují Šmokův talent a cit pro práci s filmovou kamerou,která napomáhá zvýšit umělecký dopad díla a v minulých letech tato souhra kamery a pohybu byla ojedinělá.(např.Historie vojáka ,Zjasněná noc)

Doporučená nebo povinná literatura

Vašut ,Vladimír:Pavel Šmok na přeskáčku Praha 1997

Videozáznamy ze soukromých archivů:Bedřich Smetana Z mého života, L.Janáček Sinfonieta Arnold Schoenberg Zjasněná noc, Antonín Dvořák Večerní písně,

Filmové a televizní dokumenty o tvorbě a činnosti Pražského komorního baletu(Jak se dělá balet, Seminář UNESCO,Setkání s Terpsichorou).

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě:

aktivity na přednáškách a cvičeních, splnění zadaných úkolů

Webová stránka předmětu

není

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů