Přehled dějin tance a baletu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107PDT1 zápočet 4 česky zimní

Garant předmětu

Helena KAZÁROVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Helena KAZÁROVÁ

Obsah

Tanec jako součást obřadů pravěkých lidí. Druhy tanců podle jejich funkcí ve společnosti. Základní taneční formace, archeologické nálezy ve vztahu k tanci. Taneční kultura teokratických říší, společné rysy, instituce chrámových tanečníků. Prameny poznání. Odlišnosti jednotlivých kultur v Egyptě, Mezopotámii, Číně a Japonsku. Nejstarší pojednání o tanci, vztah tance a náboženského a světského divadla v těchto říších. Obliba tance v řecké společnosti, druhy tanců a jejich společenská funkce, ideál kalokagathie. Poznatky o tancích v tragédiích a komediích. Pantomimičtí tanečníci v Římě. Raný středověk, první zprávy o tancích v Evropě, estampida a první taneční melodie. Tanec v raně křesťanské bohoslužbě. Středověká scholastika a negativní reakce na tanec, gotické taneční projevy, choreománie, danse macabre jako forma morality v rámci středověkého církevního divadla. Basse danse jako první známá artificiální forma tance. Změna společenského vztahu k tanci v období renesance, cechy tanečních mistrů, první taneční traktáty. Druhy renesančních tanců, vznik taneční a zároveň hudební suity. Tance pro podívanou: balla a morisky. Vznik dvorského baletu, jeho struktura. Choreografické principy doby manýrismu, osobnosti, které vývoj dvorského baletu ovlivňovaly. Podoba dvorského baletu v období 1. pol. 17. století.

Výsledky učení

Vytvoření širšího povědomí kulturního významu a funkce tance od nejstarších etap vývoje lidstva až do období renesance. Seznámení se se základními zdroji poznání podoby taneční kultury a druhy tanců v jednotlivých obdobích, pochopení úlohy tance ve společnosti.

Předpoklady a další požadavky

Orientace v obecných dějinách alespoň na středoškolské úrovni, znalost základních rysů uměleckých slohů.

Literatura

Kirstein, Lincoln: Dance. A Short History of Classic Theatrical Dancing. Princeton, New Jersey 1987

Lexová, Irena: O staroegyptském tanci. Orientální ústav, Praha 1930

Arbeau, Thoinot: Orchesography. Dover Books, New York 1967

Kröschlová, Eva: Dobové tance 16. až 19. století. Skupinové formy. SPN Praha 1980

Kirstein, Lincoln: Four Centuries of Ballet. Fifty Masterworks. Dover Publications, New York 1984

Rumlová, Gabriela: Historické tance XV.-XVII. století. Skripta AMU, SPN Praha 1979

Brodská, Božena: Vybrané kapitoly z dějin baletu, AMU 2017

Jůzl, Miloš, a kol.: Dějiny umělecké kultiry I. SPN Praha, 1989

Brodská, Božena: Zdivadelnění tance v renesanci a baroku. In: Taneční listy 4/1999, s. 12

Matoušová-Rajmová, Marie: Magie a tanec v Mezopotámii. In: Taneční listy 9/2002, s. 16

Matoušová-Rajmová, Marie: Tanec v Mezopotámii. AMU 2002

Wood, Melusine: Some Historical Dances 12th to 19th Century.London, 1952

Kazárová, Helena: Tanec při úsvitu lidského rodu. In: Taneční listy září 1998, s. 18

Kazárová, Helena: Tanec ve starověkých civilizacích I. In: Taneční listy říjen 1998, s.18

Kazárová, Helena: Tanec ve starověkých civilizacích II. In: Taneční listy listopad 1998. s. 18

Kazárová, Helena: Tanec v antickém světě. In: Taneční listy prosinec 1998, s. 18

Kazárová, Helena. Tanec ve středověké Evropě. Taneční listy, únor 1999, s.18

Kazárova, Helena: Taneční svět renesance. In: Taneční březen 1999, s. 14

Lúkianos. O tanci. Praha: J. Remoiser, 1930.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na přednáškách a seminářích. Absolvování průběžného testu.

Webová stránka předmětu

Výuka
předmětu
je
podporována
e-learningovou
formou.
http://moodle.amu.cz/course/view.php?id=314

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů