Zjednodušený studijní plán Obor Choreografie (Bc)

Katedra tance

Studijní program: Taneční umění
Studijní obor: Choreografie

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 ZK 3
107DTH1 Dějiny a teorie hudby 1 Z 3
107CHPR1 Choreografický proseminář 1 Z 3
107JTE1 Jevištní technologie 1 Z 1
107KTC1 Klasický tanec 1 (choreografie) Z 2
107LTC1 Lidový tanec 1 (choreografie) Z 2
107MTC1 Moderní tanec 1 (choreografie) Z 2
107PDT1 Přehled dějin tance a baletu 1 Z 4
107RCH1 Repertoár pro choreografii 1 Z 2
107UCH1 Úvod do choreografie 1 Z 4
107UTT1 Úvod do taneční teorie 1 Z 2
107VS1 Videoseminář 1 Z 2
107ZTP1 Základy taneční produkce 1 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 31
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
107SOKT Soustředění katedry tance Z 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 ZK 3
107DTH2 Dějiny a teorie hudby 2 ZK 3
107CHPR2 Choreografický proseminář 2 Z 3
107JTE2 Jevištní technologie 2 Z 1
107KTC2 Klasický tanec 2 (choreografie) Z 2
107LTC2 Lidový tanec 2 (choreografie) Z 2
107MTC2 Moderní tanec 2 (choreografie) Z 2
107PDT2 Přehled dějin tance a baletu 2 ZK 4
107RCH2 Repertoár pro choreografii 2 Z 2
107UCH2 Úvod do choreografie 2 ZK 4
107UTT2 Úvod do taneční teorie 2 ZK 2
107VS2 Videoseminář 2 Z 2
107ZTP2 Základy taneční produkce 2 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 31
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
107SOKT Soustředění katedry tance Z 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 0
Celkem kreditů za ročník 62

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
107AT1 Analýza tance 1 Z 4
107DXX1 Dějiny baletu 20. století 1 Z 2
107DHD1 Dějiny hudby 20. století 1 Z 3
107DUT1 Dějiny umění pro taneční obory 1 Z 1
107CHSE1 Choreografický seminář 1 Z 3
107PDB1 Přehled dějin baletu v Čechách 1 Z 3
107VS3 Videoseminář 3 Z 2
107ZCH1 Základy choreografie 1 Z 4
Kreditů z povinných předmětů 22
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Výběrová taneční technika (Bc) - povinný výběr Z 2
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
107AT2 Analýza tance 2 ZK 4
107DXX2 Dějiny baletu 20. století 2 ZK 2
107DHD2 Dějiny hudby 20. století 2 ZK 3
107DUT2 Dějiny umění pro taneční obory 2 ZK 1
107CHSE2 Choreografický seminář 2 Z 3
107PDB2 Přehled dějin baletu v Čechách 2 ZK 3
107VS4 Videoseminář 4 Z 2
107ZCH2 Základy choreografie 2 ZK 4
Kreditů z povinných předmětů 22
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Výběrová taneční technika (Bc) - povinný výběr Z 2
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 16
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
107AT3 Analýza tance 3 Z 4
107CHSE3 Choreografický seminář 3 Z 6
107MTS1 Moderní taneční směry 1 Z 2
107PBP1 Příprava bakalářské práce 1 Z 2
108RP1 Rozbor partitur - pro taneční obory 1 Z 3
107SK1 Scénografie a kostým 1 Z 2
107VS5 Videoseminář 5 Z 2
107ZCH3 Základy choreografie 3 Z 4
107ZTE1 Základy taneční estetiky 1 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 27
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
107AT4 Analýza tance 4 ZK 4
107CHSE4 Choreografický seminář 4 Z 6
107MTS2 Moderní taneční směry 2 ZK 2
107PBP2 Příprava bakalářské práce 2 Z 2
108RP2 Rozbor partitur - pro taneční obory 2 ZK 3
107SK2 Scénografie a kostým 2 ZK 2
107VS6 Videoseminář 6 Z 2
107ZCH4 Základy choreografie 4 ZK 4
107ZTE2 Základy taneční estetiky 2 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 27
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 6
Celkem kreditů za ročník 60