Základy choreografie 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107ZCH3 zápočet 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 82 až 102 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan KODET

Obsah

Vztah pohybu a hudby. Hlavním pedagogickým cílem je, aby choreografie studentem vybrané sonáty byla v co nejužším sepětí s hudební kompozicí. Aby volba pohybových prostředků, prostorová řešení a dynamika choreografie věrně sledovala architektonickou výstavbu sonátové formy. Dále student připraví hudební a choreografický rozbor partitury, který předpokládá znalost sonátové formy. Pedagogické zadání je : abstraktní transkripce hudební partitury, bez snahy o obsahové vyznění, ale volné představivosti se meze nekladou. Počet účinkujících je libovolný a předpokládá se jevištní realizace, tj. choreografova představa o jednoduchém scénickém a kostýmním řešení.

Výsledky učení

Choreografie - abstraktní pohybová transkripce hudební partitury v sonátové formě,bez snahy o obsahové vyznění pro minimálně tři účinkující.Připravit jednoduché scénické a kostýmní řešení. Vypracovat choreografický scénář respektující hudební partituru díla.

Předpoklady a další požadavky

Uchazeč o studium choreografie musí být absolventem Taneční konzervatoře, nebo jiné odborné taneční školy obdobné úrovně. Musí mít několikaletou praxi tanečníka baletního ansámblu, nebo jiného profesionálního tanečního souboru. Prošel přijímacím řízením a má talent, imaginaci, řídící a organizační schopnosti pro vykonávání funkce tvůrčího choreografa.

Literatura

Lois Ellfeldt : A Primer for Choreographers, Waveland Press 1998

Jiřina Mlíkovská : Choreografické etudy, Praha 1964

Jiřina Mlíkovská : Vybrané kapitoly z choreografie, Praha 1990

Jiřina Mlíkovská : Choreografické výklady a etudy, Praha 1995

Doris Humphrey : The art of making dances, New York 1959

Tufnell,Crickmay: Body Space Image,Notes Towards Improvisation and Performance, 1990

Smith-Autard: Dance Composition, 1976

Blom, Chaplin: The intimate act of choreography, 1989

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě:

aktivity na seminářích a cvičeních

vytvoření pohybové studie

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost H1041
černý sál

(Hartigovský palác)
KODET J.
17:45–19:15
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 17:45–19:15 Jan KODET černý sál
Hartigovský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů