Repertoár pro choreografii 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107RCH1 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Helena ARENBERGEROVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámení studentů s tradicí novodobého tance v naší zemi a jeho vlivem na poválečný vývoj české taneční scény a vznik Baletu Praha a Pražského komorního baletu.

Praktické nastudování částí choreografií Pavla Šmoka studentům přibližují tvůrčí postupy a pohybový slovník významného českého choreografa, který se zasloužil o vznik české moderní taneční scény.

Forma studia

Přednáška, rozbor záznamu na médiích, cvičení,návštěva souvisejících tanečních představení

Předpoklady a další požadavky

Praktickě zvládnutí tanečních technik a rozvíjení pohybových schopností na předmětech Trénink klasického, moderního nebo lidového tance

Obsah kurzu

Historické podmínky vzniku PKB:studenti se seznamují se společenskou a uměleckou situací meziválečného období a období po r.45, seznamují se s nejvýznamnějšími osobnostmi.

Vzniká Balet Praha,začíná působit Vysokoškolský umělecký soubor UK Praha.

Přelomovou inscenací se stává uvedení Listů důvěrných na hudbu Leoše Janáčka v choreografii Pavla Šmoka.

Po zániku Baletu Praha se pomalu vytváří nezávislý taneční soubor Pražský komorní balet.na jehož počátku bylo představení Jak se dělá balet.

Dramaturgie a cíle Pražského komorního baletu:soubor směřoval k uvádění původní tvorby, ke zpracovávání hudebních děl původně neurčených pro tanec, převážně českých autorů

Nejvýznamnější choreografie PKB v 70.letech Americký kvartet A. Dvořáka, Kreutzerova sonáta L. Janáčka, Hirošima W.Bukového, Pia fraus K.Ostrčila, Záskok F.von Suppé

Praktické nastudování částí uvedených choreografií studentům přibližují tvůrčí postupy a pohybový slovník významného českého choreografa, který se zasloužil o vznik české moderní taneční scény.

Doporučená nebo povinná literatura

Hegerová Ivana

Kroeschlová

Vašut Vladimír Saša Machov

Vašut ,Vladimír:Pavel Šmok na přeskáčku Praha 1997.

Šemberová Zora

Programy Pražského komorního baletu

Videozáznamy ze soukromých archivů: pracovní záznamy z představení a zkoušek Pražského komorního baletu na domácích i zahraničních scénách,(Listy důvěrné,Americký kvartet),

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě:

aktivity na přednáškách a cvičeních, splnění zadaných úkolů

Webová stránka předmětu

není

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů