Základy choreografie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107ZCH2 zkouška 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Vytvoření vlastní choreografie inspirované literárním obsahem díla, tedy programní skladbou ve formě dramatického duetu. Choreograficko režijní příprava a realizace dramatického tanečního duetu. Psychologické a obsahové vypracování rolí (např. Symfonické předehry ?Žárlivost? L. Janáčka). Jako studijní podklad musí student prostudovat libreto opery ?Její pastorkyňa?, seznámit se s dobovými okolnostmi, prostředím, dobou a celkovým klimatem příběhu, které by mělo ovlivnit jak vnějškově ( kostým, scéna, rekvizity, zbraně), tak vnitřní jednání aktérů tanečního dramatického duetu ( konflikt, psychologické vazby, emoce, vliv doby na chování lidí, lidové tradiční zvyky). Je na studentovi, jakou hudební skladbu inspirovanou literárním dílem si pro své choreografické zpracování zvolí. Jen základní přístup k tématu musí být obdobný jako v případě uvedeného příkladu.

Vlastní choreografii nastuduje student s interprety a uvede na jevišti v jednoduché, ale funkční a významotvorné dekoraci a kostýmech.

Dále je povinností každého studenta nastudovat ukázky choreografií inspirovaných dobovými společenskými tanci přelomu 19. a 20. století. Jedná se o tři etudy na : velký vídeňský valčík, francouzský kankán a charleston.

Student připraví choreografický půdorys tanců, obstará dobovou hudební nahrávku, informuje se o dobovém vkusu, oblékání a připraví praktickou ukázku s použitím stylových tanečních prvků.

Výsledky učení

První praktická choreografická práce narativně inspirovaná. Choreografie velkých společenských tanců jak v praktické ukázce, tak vypracovaní formou choreografického scénáře.

Předpoklady a další požadavky

Uchazeč o studium choreografie musí být absolventem Taneční konzervatoře, nebo jiné odborné taneční školy obdobné úrovně. Musí mít několikaletou praxi tanečníka baletního ansámblu, nebo jiného profesionálního tanečního souboru. Prošel přijímacím řízením a má talent, imaginaci, řídící a organizační schopnosti pro vykonávání funkce tvůrčího choreografa.

Literatura

Ellfeldt, Lois: A Primer for Choreographers, Waveland Press 1998.

Mlíkovská, Jiřina : Choreografické etudy, Praha 1964.

Mlíkovská, Jiřina: Vybrané kapitoly z choreografie, Praha 1990.

Mlíkovská, Jiřina: Choreografické výklady a etudy, Praha 1995.

Humphrey, Doris: The art of making dances, New York 1959.

Tufnell,Crickmay: Body Space Image,Notes Towards Improvisation and Performance, 1990.

Smith-Autard : Dance Composition, 1976.

Blom, Chaplin : The intimate act of choreography, 1989.

Libreto, či jiný literární poklad choreografie dramatického duetu

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě:

aktivity na seminářích a cvičeních

Podmínka úspěšného ukončení předmětu:

vytvoření choreografického díla a jeho veřejná prezentace

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů