Základy choreografie 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107ZCH1 zápočet 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 82 až 102 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Vytvoření vlastní choreografie inspirované hudebním obsahem díla (např. Preludia, či Etudy F.Chopina, V mlhách L.Janáčka a další obrovské množství skladeb dle výběru studenta). Student si dle vlastního výběru připraví hudební rozbor skladby a vypracuje choreograficky teoretickou i praktickou přípravu taneční inscenace, kterou nastuduje s interprety a uvede v příštím semestru na jevišti.

Během tohoto semestru se budeme zabývat prací se sólistou, duetem, triem, či větším počtem interpretů.

Dále má každý ze studentů za povinnost teoreticky písemně připravit a prakticky ve vlastní interpretaci předvést ukázky choreografií inspirovaných lidovými tanci: český tanec ? polka, furiant ? (pro 3 páry); maďarský tanec ? čardáš ? (sólový pár); polský tanec ? mazurka ? (vystoupení 6 párů); slovenský tanec ? čapáš, guralský tanec, verbuňk ? (5 párů); ruský tanec ( 7 párů se sólovými výstupy ); španělský tanec ? sevilliany, farruca, zapateados (sólový pár, nebo sólo). Pro každou ukázku student vybere vlastní hudební ukázku, připraví choreografický zápis tanečního vystoupení, alespoň v půdorysu a předvede osobně praktickou ukázku. (Spolupráce s profesorkou lidových tanců).

Výsledky učení

Student vytvoří vlastní abstraktní choreografii inspirovanou hudebním obsahem díla. Dále připraví několik praktických choreografických ukázek lidových tanců různých národů.

Předpoklady a další požadavky

Uchazeč o studium choreografie musí být absolventem Taneční konzervatoře, nebo jiné odborné taneční školy obdobné úrovně. Musí mít několikaletou praxi tanečníka baletního ansámblu, nebo jiného profesionálního tanečního souboru. Prošel přijímacím řízením a má talent, imaginaci, řídící a organizační schopnosti pro vykonávání funkce tvůrčího choreografa.

Literatura

Ellfeldt, Lois: A Primer for Choreographers, Waveland Press 1998.

Mlíkovská, Jiřina : Choreografické etudy, Praha 1964.

Mlíkovská, Jiřina: Vybrané kapitoly z choreografie, Praha 1990.

Mlíkovská, Jiřina: Choreografické výklady a etudy, Praha 1995.

Humphrey, Doris :The art of making dances, New York 1959.

Tufnell,Crickmay:Body Space Image,Notes Towards Improvisatition and Performance, 1990.

Smith-Autard : Dance Composition, 1976.

Blom, Chaplin :The intimate act of choreography, 1989.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě:

aktivity na seminářích a cvičeních

vytvoření pohybové studie

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů