Dějiny baletu 20. století 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107DXX2 ZK 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Poznání a pochopení jak jednotlivých choreografů a jejich děl, tak i vzájemných souvislostí v pokračujícím procesu prosazení nové podoby baletu v rámci divadelní kultury 20. století.

Forma studia

Výklad spojený se studiem ikonografie, vybraných autorských textů a ukázek choreografických děl zaznamenaných na médiích.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Dějiny baletu 20. století 1.

Obsah kurzu

Bronislava Nižinská jako první významná choreografka baletů v první polovině 20. století. Její spolupráce s Ballets Russes a nástupnickými soubory. Les Noces - příklad konstruktivistického přístupu v choreografické tvorbě.

Léonide Massine, všestranný choreograf a charismatický interpret demi-charakterního stylu. Jeho balety s etnickými vlivy (např. Le tricorne), humor v jeho tvorbě (Les femmes de bon humeur, Gaité Parisienne), balety s duchovním obsahem na symfonickou hudbu (Choreartium).

George Balanchine, tvůrce neoklasické linie v choreografii baletů 20. století. Jeho Apollo musagetes. Další tvorba pro soubory v Evropě i Americe, charakteristika jeho vztahu k hudbě, balety na symfonickou hudbu. Pedagogický přínos. Jeho soubor New York City Ballet.

Maurice Béjart jako popularizátor baletního umění v druhé polovině 20. století a jeho Balet XX. století. Nejvýznačnější díla a charakter jeho souborů.

Doporučená nebo povinná literatura

Kolektiv: Léonide Massine. Tänzer und Choreograph. Stadtmuseum Borken

Bielefeld 2004

Massine, Leonide: My life in Ballet. New York 1968

Massine, Leonide: Massine on Choreography. London 1976

Brodská, Božena: Les Ballets russes. AMU Praha 2001

Tichonova, Nina: Ballets russes. Děvuška v siněm. Art Moskva 1992

Kolektiv: Repertoár Ruského baletu S. Ďagileva (strojopis, knihovna katedry

tance sub TK/390

Lifar, Serge: Histoire du Ballet Russe. Nagel Paris 1950

Balanchine, George: Histoire de mes ballets. Fayard Paris 1969

Taper, B.: Balanchine. Paris 1980

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na přednáškách, referát o vybraném tvůrci, absolvování závěrečného testu, ústní zkouška. Celkové hodnocení se skládá z 25% hodnocení referátu, 25% výsledku testu a 50% z ústní zkoušky.

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na přednáškách, zpracování a prezentace referátu, absolvování testu a ústní zkoušky.

Poznámka

Nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů