Dějiny baletu 20. století 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107DXX2 zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Helena KAZÁROVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Helena KAZÁROVÁ

Obsah

Bronislava Nižinská jako první významná choreografka baletů v první polovině 20. století. Její spolupráce s Ballets Russes a nástupnickými soubory. Les Noces - příklad konstruktivistického přístupu v choreografické tvorbě.

Léonide Massine, všestranný choreograf a charismatický interpret demi-charakterního stylu. Jeho balety s etnickými vlivy (např. Le tricorne), humor v jeho tvorbě (Les femmes de bon humeur, Gaité Parisienne), balety s duchovním obsahem na symfonickou hudbu (Choreartium).

George Balanchine, tvůrce neoklasické linie v choreografii baletů 20. století. Jeho Apollo musagetes. Další tvorba pro soubory v Evropě i Americe, charakteristika jeho vztahu k hudbě, balety na symfonickou hudbu. Pedagogický přínos. Jeho soubor New York City Ballet.

Maurice Béjart jako popularizátor baletního umění v druhé polovině 20. století a jeho Balet XX. století. Nejvýznačnější díla a charakter jeho souborů.

Výsledky učení

Poznání a pochopení jak jednotlivých choreografů a jejich děl, tak i vzájemných souvislostí v pokračujícím procesu prosazení nové podoby baletu v rámci divadelní kultury 20. století.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Dějiny baletu 20. století 1.

Literatura

Kolektiv: Léonide Massine. Tänzer und Choreograph. Stadtmuseum Borken

Bielefeld 2004

Massine, Leonide: My life in Ballet. New York 1968

Massine, Leonide: Massine on Choreography. London 1976

Brodská, Božena: Les Ballets russes. AMU Praha 2001

Tichonova, Nina: Ballets russes. Děvuška v siněm. Art Moskva 1992

Kolektiv: Repertoár Ruského baletu S. Ďagileva (strojopis, knihovna katedry

tance sub TK/390

Lifar, Serge: Histoire du Ballet Russe. Nagel Paris 1950

Balanchine, George: Histoire de mes ballets. Fayard Paris 1969

Taper, B.: Balanchine. Paris 1980

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na přednáškách, referát o vybraném tvůrci, absolvování závěrečného testu, ústní zkouška. Celkové hodnocení se skládá z 25% hodnocení referátu, 25% výsledku testu a 50% z ústní zkoušky.

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na přednáškách, zpracování a prezentace referátu, absolvování testu a ústní zkoušky.

Poznámka

Nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost H2025
učebna

(Hartigovský palác)
KAZÁROVÁ H.
14:15–15:45
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:15–15:45 Helena KAZÁROVÁ učebna
Hartigovský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů