Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Pedagogika tance (Mg)

Studijní program: Taneční umění
Katedra tance
Studijní obor: Pedagogika tance
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
107PED3 Pedagogika - pro taneční obor 3
ZK-3-2T
3
107PT1N Metodika zvolené specializace (Mg) - výběr
Z-4-1+1/T
1 předmět
ZK-4-1+1/T
1 předmět
Z-4-1+1/T
1 předmět
ZK-4-1+1/T
1 předmět
16
Minimální počet kreditů 19
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
107DTV* Didaktika taneční výchovy
Z-2-2ST
ZK-2-2ST
4
107PDP* Příprava diplomové práce
Z-5-
Z-5-
Z-15-
Z-15-
40
Minimální počet kreditů 44
Povinně volitelné předměty
107PS-N Pedagogický seminář (Mg) - povinný výběr
Z-3-1/T
1 předmět
Z-3-1/T
1 předmět
Z-3-1/T
1 předmět
Z-3-1/T
1 předmět
12
107RS-N Repertoár zvolené specializace (Mg) - povinný výběr
Z-2-2/T
1 předmět
Z-2-2/T
1 předmět
Z-2-2/T
1 předmět
ZK-2-2/T
1 předmět
8
107TS-N Technika zvolené specializace (Mg) - povinný výběr
Z-2-2/T
1 předmět
Z-2-2/T
1 předmět
4
107II-N Výběrová přednáška z dějin tance II (Mg) - povinný výběr
Z-2-2/T
1 předmět
ZK-2-2/T
1 předmět
4
107VSB-N Výběrová přednáška ze systematické taneční vědy B (Mg) - povinný výběr
-3-
1 předmět
-3-
1 předmět
6
107VI-N Výběrový praktický taneční kurz (Mg) - povinný výběr
Z-2-2/T
Z-2-
4
Minimální počet kreditů 38
Volitelné předměty
107PT4N Volitelné předměty pro obor Pedagogika tance (Mg) - výběr
0
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PTRV Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 101
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 19
Celkový počet kreditů 120
① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

② Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů