Zjednodušený studijní plán Obor Pedagogika tance (Mg)

Katedra tance

Studijní program: Taneční umění
Studijní obor: Pedagogika tance

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
107DTV1 Didaktika taneční výchovy 1 Z 2
107PDP1 Příprava diplomové práce 1 Z 5
Kreditů z povinných předmětů 7
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Metodika zvolené specializace (Mg) - výběr Z 4
výběr ze skupiny Pedagogický seminář (Mg) - povinný výběr Z 3
výběr ze skupiny Repertoár zvolené specializace (Mg) - povinný výběr Z 2
výběr ze skupiny Technika zvolené specializace (Mg) - povinný výběr Z 2
výběr ze skupiny Výběrová přednáška z dějin tance II (Mg) - povinný výběr Z 2
výběr ze skupiny Výběrová přednáška ze systematické taneční vědy B (Mg) - povinný výběr 3
výběr ze skupiny Výběrový praktický taneční kurz (Mg) - povinný výběr Z 2
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Pedagogika tance (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
107DTV2 Didaktika taneční výchovy 2 ZK 2
107PDP2 Příprava diplomové práce 2 Z 5
Kreditů z povinných předmětů 7
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Metodika zvolené specializace (Mg) - výběr ZK 4
výběr ze skupiny Pedagogický seminář (Mg) - povinný výběr Z 3
výběr ze skupiny Repertoár zvolené specializace (Mg) - povinný výběr Z 2
výběr ze skupiny Technika zvolené specializace (Mg) - povinný výběr Z 2
výběr ze skupiny Výběrová přednáška z dějin tance II (Mg) - povinný výběr ZK 2
výběr ze skupiny Výběrová přednáška ze systematické taneční vědy B (Mg) - povinný výběr 3
výběr ze skupiny Výběrový praktický taneční kurz (Mg) - povinný výběr Z 2
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Pedagogika tance (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 46
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
107PED3 Pedagogika - pro taneční obor 3 ZK 3
107PDPR3 Příprava diplomové práce 3 Z 15
Kreditů z povinných předmětů 18
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Metodika zvolené specializace (Mg) - výběr Z 4
výběr ze skupiny Pedagogický seminář (Mg) - povinný výběr Z 3
výběr ze skupiny Repertoár zvolené specializace (Mg) - povinný výběr Z 2
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Pedagogika tance (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
107PDPR4 Příprava diplomové práce 4 Z 15
Kreditů z povinných předmětů 15
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Metodika zvolené specializace (Mg) - výběr ZK 4
výběr ze skupiny Pedagogický seminář (Mg) - povinný výběr Z 3
výběr ze skupiny Repertoár zvolené specializace (Mg) - povinný výběr ZK 2
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Pedagogika tance (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 27
Celkem kreditů za ročník 60