Výběrový praktický taneční kurz (Mg) - povinný výběr

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
107TKT1 Trénink klasického tance 1 česky Z 2 2T
107TKT2 Trénink klasického tance 2 česky Z 2 2T
107TLT1 Trénink lidového tance 1 česky Z 2 2T
107TLT2 Trénink lidového tance 2 česky Z 2 2T
107TST1 Trénink současného tance 1 česky Z 2 2T
107TST2 Trénink současného tance 2 česky Z 2 2T