Výběrový praktický taneční kurz (Mg) - povinný výběr

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
107TKT1 Trénink klasického tance 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107TKT2 Trénink klasického tance 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107TLT1 Trénink lidového tance 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107TLT2 Trénink lidového tance 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107TST1 Trénink současného tance 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107TST2 Trénink současného tance 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán