Výběrová přednáška ze systematické taneční vědy B (Mg) - povinný výběr

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
107AT1 Analýza tance 1 česky Z 4 2ST
107AT2 Analýza tance 2 česky ZK 4 2ST
107DBM1 Dramaturgie baletu a multimediálního divadla 1 česky Z 3 2T
107DBM2 Dramaturgie baletu a multimediálního divadla 2 česky Z 3 2T
107STA1 Sociologie tance 1 česky Z 3 2T
107STA2 Sociologie tance 2 česky ZK 3 2T
107TA1 Taneční antropologie 1 česky Z 3 2T
107TA2 Taneční antropologie 2 česky ZK 3 2T
107TE1 Taneční estetika 1 česky Z 3 2T
107TE2 Taneční estetika 2 česky ZK 3 2T
107VTV1 Výběrová přednáška z taneční vědy 1 česky Z 3 2T
107VTV2 Výběrová přednáška z taneční vědy 2 česky ZK 3 2T