Výběrová přednáška ze systematické taneční vědy B (Mg) - povinný výběr

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
107AT1 Analýza tance 1
 
česky Z 4 2ST Předmět není vypsán
107AT2 Analýza tance 2
 
česky ZK 4 2ST Předmět není vypsán
107DBM1 Dramaturgie baletu a multimediálního divadla 1
 
česky Z 3 2T Předmět není vypsán
107DBM2 Dramaturgie baletu a multimediálního divadla 2
 
česky Z 3 2T Předmět není vypsán
107STA1 Sociologie tance 1
 
česky Z 3 2PT Předmět není vypsán
107STA2 Sociologie tance 2
 
česky ZK 3 2PT Předmět není vypsán
107TA1 Taneční antropologie 1
 
česky Z 3 2PT Předmět není vypsán
107TA2 Taneční antropologie 2
 
česky ZK 3 2PT Předmět není vypsán
107TE1 Taneční estetika 1
 
česky Z 3 2ST Předmět není vypsán
107TE2 Taneční estetika 2
 
česky ZK 3 2ST Předmět není vypsán
107VTV1 Výběrová přednáška z taneční vědy 1
 
česky Z 3 2T Předmět není vypsán
107VTV2 Výběrová přednáška z taneční vědy 2
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán