Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Pedagogika tance (Mg) – 1. ročník

Studijní program: Taneční umění
Katedra tance
Studijní obor: Pedagogika tance
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Metodika zvolené specializace (Mg) - výběr Z 4 1+1/T ZK 4 1+1/T
Minimální počet kreditů za semestr 4 4
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Didaktika taneční výchovy
 
107DTV1 Z 2 2ST 107DTV2 ZK 2 2ST
Příprava diplomové práce
 
107PDP1 Z 5 107PDP2 Z 5
Minimální počet kreditů za semestr 7 7
Povinně volitelné předměty
Pedagogický seminář (Mg) - povinný výběr Z 3 1/T Z 3 1/T
Repertoár zvolené specializace (Mg) - povinný výběr Z 2 2/T Z 2 2/T
Technika zvolené specializace (Mg) - povinný výběr Z 2 2/T Z 2 2/T
Výběrová přednáška z dějin tance II (Mg) - povinný výběr Z 2 2/T ZK 2 2/T
Výběrová přednáška ze systematické taneční vědy B (Mg) - povinný výběr 3 3
Výběrový praktický taneční kurz (Mg) - povinný výběr Z 2 2/T Z 2
Minimální počet kreditů za semestr 14 14
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Pedagogika tance (Mg) - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 25 25
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 5 5
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

② Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.