Volitelné předměty pro obor Pedagogika tance (Mg) - výběr

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
107CT Cunningham technika
 
anglicky, česky Z 2 2T Z 2 2T Předmět není vypsán
107INP1 Interpretační praxe 1 česky Z 2 2T
107INP2 Interpretační praxe 2 česky ZK 2 2T
107LAP1 Labanova analýza pohybu/Tanečně pohybová terapie 1 česky Z 2 1T
107LAP2 Labanova analýza pohybu/Tanečně pohybová terapie 2 česky viz detail Z 2 1T
107LTK1 Lidová taneční kultura 1
 
česky Z 3 2PT Předmět není vypsán
107LTK2 Lidová taneční kultura 2 česky ZK 3 2PT
107LTS1 Lidový tanec v proměnách prostoru a času - seminář 1 česky Z 2 2ST
107LTS2 Lidový tanec v proměnách prostoru a času - seminář 2 česky St
09:00–10:30
bílý sál
Z 2 2ST
107PSK5 Pedagogický seminář klasického tance 5 česky Z 3 1T
107PSK6 Pedagogický seminář klasického tance 6 česky Út
16:00–17:30
Sál půda
Z 3 1T
107PSL5 Pedagogický seminář lidového tance 5 česky Z 3 1T
107PSL6 Pedagogický seminář lidového tance 6 česky
12:30–14:00
bílý sál
Z 3 1T
107PSST1 Pedagogický seminář současného tance 1 česky Z 3 1T
107PSST2 Pedagogický seminář současného tance 2 česky Po
12:30–14:00
černý sál
Z 3 1T
107PSST3 Pedagogický seminář současného tance 3 česky Z 3 1T
107PSST4 Pedagogický seminář současného tance 4 česky Po
12:30–14:00
černý sál
Z 3 1T
107PI1 Pilates 1 česky Z 2 2T
107PI2 Pilates 2 česky Po
17:45–19:15
bílý sál
Z 2 2T
107PVT1 Psychologie vnímání tance 1 česky Z 2 10S
107PVT2 Psychologie vnímání tance 2 česky viz detail Z 2 10S
107RK1 Repertoár klasického tance 1 česky Z 2 2T
107RK2 Repertoár klasického tance 2 česky St
09:00–10:30
sál č.1 baletní akademie
Z 2 2T
107RL1 Repertoár lidového tance 1 česky Z 2 2T
107RL2 Repertoár lidového tance 2 česky Čt
09:00–10:30
bílý sál
Z 2 2T
107RST1 Repertoár současného tance 1 česky Z 2 2T
107RST2 Repertoár současného tance 2 česky St
10:45–12:15
bílý sál
Z 2 2T
107RST3 Repertoár současného tance 3 česky Z 2 2T
107RST4 Repertoár současného tance 4 česky St
10:45–12:15
bílý sál
ZK 2 2T
107SFM1 Seminář Franklinovy metody 1 česky Z 2 2ST
107SFM2 Seminář Franklinovy metody 2 česky Čt
10:45–12:15
Sál půda
Z 2 2ST
107SOKT Soustředění katedry tance česky Z 2 Z 2
107TAK1 Tanec a kamera 1 česky Z 2 2T
107TAK2 Tanec a kamera 2 česky St
12:30–14:00
učebna
Z 2 2T
107TNS1 Tanec na špičkách 1
 
česky Z 2 1T Předmět není vypsán
107TNS2 Tanec na špičkách 2 česky Z 2 1T
107TE1 Taneční estetika 1 česky Z 3 2ST
107TE2 Taneční estetika 2 česky Čt
14:15–15:45
učebna počítačová
ZK 3 2ST
107TIS1 Taneční improvizace - seminář 1 česky Z 2 2T
107TIS2 Taneční improvizace - seminář 2 česky
10:45–12:15
černý sál
Z 2 2T
107TM Taneční medicína česky Čt
14:15–15:45
Sál půda
Z 2 2T Z 2 2T
107VS3 Videoseminář 3 česky Z 2 2T
107VS4 Videoseminář 4 česky Po
16:00–17:30
učebna počítačová
Z 2 2T
107VS5 Videoseminář 5 česky Z 2 2T
107VS6 Videoseminář 6 česky Po
16:00–17:30
učebna počítačová
Z 2 2T
107VSA1 Výběrová přednáška ze systematické taneční vědy A1 česky Z 3 2T
107VSA2 Výběrová přednáška ze systematické taneční vědy A2 česky ZK 3 2T
107ZM1 Základy tanečního managementu 1 česky Z 3 2ST
107ZM2 Základy tanečního managementu 2 česky Čt
12:30–14:00
učebna počítačová
Z 3 2ST