Volitelné předměty pro obor Pedagogika tance (Mg) - výběr

Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh Zakončení Kredity Rozsah Semestr
Vyučující
107CT Cunningham technika
 
anglicky, česky Z 2 2T zimní i letní Předmět není vypsán
107INP1 Interpretační praxe 1 česky Z 2 2T zimní Předmět není vypsán
107INP2 Interpretační praxe 2 česky ZK 2 2T letní Zapsat
107LAP1 Labanova analýza pohybu/Tanečně pohybová terapie 1 česky viz detail Z 2 1T zimní Předmět není vypsán
107LAP2 Labanova analýza pohybu/Tanečně pohybová terapie 2 česky Z 2 1T letní Zapsat
107LTK1 Lidová taneční kultura 1 česky Út
16:00–17:30
učebna
Z 3 2PT zimní Předmět není vypsán
107LTK2 Lidová taneční kultura 2 česky ZK 3 2PT letní Zapsat
107LTS1 Lidový tanec v proměnách prostoru a času - seminář 1 česky Út
14:15–15:45
černý sál
Z 2 2ST zimní Předmět není vypsán
107LTS2 Lidový tanec v proměnách prostoru a času - seminář 2 česky Z 2 2ST letní Zapsat
107PSK5 Pedagogický seminář klasického tance 5 česky Z 3 1T zimní Předmět není vypsán
107PSK6 Pedagogický seminář klasického tance 6 česky Z 3 1T letní Zapsat
107PSL5 Pedagogický seminář lidového tance 5 česky Čt
09:00–10:30
bílý sál
Z 3 1T zimní Předmět není vypsán
107PSL6 Pedagogický seminář lidového tance 6 česky Z 3 1T letní Zapsat
107PSST1 Pedagogický seminář současného tance 1 česky Z 3 1T zimní Předmět není vypsán
107PSST2 Pedagogický seminář současného tance 2 česky Z 3 1T letní Zapsat
107PSST3 Pedagogický seminář současného tance 3 česky Po
10:45–12:15
černý sál
Z 3 1T zimní Předmět není vypsán
107PSST4 Pedagogický seminář současného tance 4 česky Z 3 1T letní Zapsat
107PI1 Pilates 1 česky Po
17:45–19:15
bílý sál
Z 2 2T zimní Předmět není vypsán
107PI2 Pilates 2 česky Z 2 2T letní Zapsat
107PVT1 Psychologie vnímání tance 1
 
česky Z 2 10S zimní Předmět není vypsán
107PVT2 Psychologie vnímání tance 2 česky Z 2 10S letní Zapsat
107RK1 Repertoár klasického tance 1 česky St
09:00–10:30
sál č.1 baletní akademie
Z 2 2T zimní Předmět není vypsán
107RK2 Repertoár klasického tance 2 česky Z 2 2T letní Zapsat
107RL1 Repertoár lidového tance 1 česky Z 2 2T zimní Předmět není vypsán
107RL2 Repertoár lidového tance 2 česky Z 2 2T letní Zapsat
107RST1 Repertoár současného tance 1 česky Z 2 2T zimní Předmět není vypsán
107RST2 Repertoár současného tance 2 česky Z 2 2T letní Zapsat
107RST3 Repertoár současného tance 3 česky Út
12:30–14:00
černý sál
Z 2 2T zimní Předmět není vypsán
107RST4 Repertoár současného tance 4 česky ZK 2 2T letní Zapsat
107SFM1 Seminář Franklinovy metody 1
 
česky Z 2 2ST zimní Předmět není vypsán
107SFM2 Seminář Franklinovy metody 2 česky Z 2 2ST letní Zapsat
107SOKT Soustředění katedry tance česky Z 2 zimní i letní Zapsat
107TAK1 Tanec a kamera 1 česky St
17:45–19:15
učebna počítačová
Z 2 2T zimní Předmět není vypsán
107TAK2 Tanec a kamera 2 česky Z 2 2T letní Zapsat
107TNS1 Tanec na špičkách 1
 
česky Z 2 1T zimní Předmět není vypsán
107TNS2 Tanec na špičkách 2 česky Z 2 1T letní Zapsat
107TE1 Taneční estetika 1 česky Čt
14:15–15:45
učebna počítačová
Z 3 2ST zimní Předmět není vypsán
107TE2 Taneční estetika 2 česky ZK 3 2ST letní Zapsat
107TIS1 Taneční improvizace - seminář 1 česky
10:45–12:15
černý sál
Z 2 2T zimní Předmět není vypsán
107TIS2 Taneční improvizace - seminář 2 česky Z 2 2T letní Zapsat
107TM Taneční medicína česky Z 2 2T zimní i letní Zapsat
107VS3 Videoseminář 3 česky Po
16:00–17:30
učebna počítačová
Z 2 2T zimní Předmět není vypsán
107VS4 Videoseminář 4 česky Z 2 2T letní Zapsat
107VS5 Videoseminář 5 česky Po
16:00–17:30
učebna počítačová
Z 2 2T zimní Předmět není vypsán
107VS6 Videoseminář 6 česky Z 2 2T letní Zapsat
107VSA1 Výběrová přednáška ze systematické taneční vědy A1 česky Z 3 2T zimní Předmět není vypsán
107VSA2 Výběrová přednáška ze systematické taneční vědy A2 česky ZK 3 2T letní Zapsat
107ZM1 Základy tanečního managementu 1 česky Čt
09:00–10:30
učebna počítačová
Z 3 2ST zimní Předmět není vypsán
107ZM2 Základy tanečního managementu 2 česky Z 3 2ST letní Zapsat