Dějiny baletu 20. století 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107DXX1 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Helena KAZÁROVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Helena KAZÁROVÁ

Obsah

Krize baletu na konci 19. století, příčiny ztráty uměleckého kreditu baletní tvorby, balet-féerie jako problematický žánr. Impulsy z jiných uměleckých oborů, které pomohly v konečném důsledku učinit z baletu moderní divadelní žánr:

F. Delsarte a jeho analýza výrazových schopností lidského těla. Vliv „delsartismu“ na taneční umělce. Jaques-Dalcroze a jeho práce na poli rytmické a dynamické citlivosti skrze taneční pohyb. Jaques-Dalcrozeho Eurytmika, dopad do sféry uměleckého tance. R. Laban, geniální osobnost na poli pohybové analýzy, vynálezce nového způsobu pohybového myšlení, jeho experimentální představení a pedagogická činnost. Kurt Jooss a jeho balety. Zelený stůl jako vzor nových tématických možností pro balet.

I. Duncanová a její vliv na taneční umělce té doby. Objev tance na tzv. nebaletní hudbu. Idea koncertního tance, vztah k žánru baletu. Michail Fokin, Václav Nižinskij - tvůrci prvních sezón Les ballets russes de Serge de Diaghilev. Fokinovy taneční básně v duchu neoromantismu: Les Sylphides, Le Spectre de la rose atd. Nižinského nová pohybová estetika ve Faunově odpoledni. Spolupráce se Stravinským: Svěcení jara jako budoucí symbol baletu 20.století. Jeux - první balet těžící téma ze světa sportu. Václav Nižinskij jako ideální interpret pro 20. století - spojení atletických pohybových schopností s niterným hereckým projevem.

Výsledky učení

Získat přehled a dostatečné vědomosti o úsilí překonat tvz. krizi baletu z konce 19. století. Pochopit přínos osobností, které k překonání této krize přispěly, poznat jejich stručnou uměleckou biografii a nejvyznačnější díla pro rozvoj baletu jakožto svébytného divadelního druhu v chronologickém pořadí.

Předpoklady a další požadavky

Znalosti z předmětů Přehled dějin tance a baletu 1 a 2, Úvodu do teorie tance, Videosemináře a historických přednášek z 3. a 4. semestru.

Literatura

Vrchlický, Jaroslav: Excelsior. Politika Praha 1885

Brodská, Božena: Les Ballets russes. AMU Praha 2001

Brodská, Božena: Dějiny ruského baletu, SPN Praha 1984

Brown, Jean Morrison, ed.: The Vision of Modern Dance. Princeton Book Co.,

Princeton 1979

Siblík, Emanuel: Isadora. Aventinum Praha 1929

Duncanová, Isadora: Můj život. Praha 1932

Jacques-Dalcroze, Emile:: Rhytmus, Musik und Erziehung. Verlag Benno

Schwabe Basel bez data

Nižinská, Romola: Nižinskij. Praha 1940

Tichonova, Nina: Ballets russes. Děvuška v siněm. Art Moskva 1992

Kolektiv: Repertoár Ruského baletu S. Ďagileva (strojopis, knihovna katedry

tance sub TK/390

Fokin, Michail: Je modernismus moderní? In: Taneční listy 4/1966

Fokin, Michail: Memoirs of a Ballet Master. Boston and Toronto 1961

Beaumont, Cyril: Michel Fokin and his Ballets. Reedice Dance Books Londýn

1996

Lifar, Serge: Histoire du Ballet Russe. Nagel Paris 1950

Buckle, Robert: Diaghilev. Paris 1980

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě aktivního postoje k přednášené látce a absolvování jednoho průběžného testu.

Poznámka

Nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost H2025
učebna

(Hartigovský palác)
KAZÁROVÁ H.
14:15–15:45
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:15–15:45 Helena KAZÁROVÁ učebna
Hartigovský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů