Dějiny baletu 20. století 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107DXX1 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Helena KAZÁROVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Helena KAZÁROVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Získat přehled a dostatečné vědomosti o úsilí překonat tvz. krizi baletu z konce 19. století. Pochopit přínos osobností, které k překonání této krize přispěly, poznat jejich stručnou uměleckou biografii a nejvyznačnější díla pro rozvoj baletu jakožto svébytného divadelního druhu v chronologickém pořadí.

Forma studia

Výklad spojený se studiem ikonografie, vybraných autorských textů a ukázek choreografických děl zaznamenaných na médiích.

Předpoklady a další požadavky

Znalosti z předmětů Přehled dějin tance a baletu 1 a 2, Úvodu do teorie tance, Videosemináře a historických přednášek z 3. a 4. semestru.

Obsah kurzu

Krize baletu na konci 19. století, příčiny ztráty uměleckého kreditu baletní tvorby, balet-féerie jako problematický žánr. Impulsy z jiných uměleckých oborů, které pomohly v konečném důsledku učinit z baletu moderní divadelní žánr:

F. Delsarte a jeho analýza výrazových schopností lidského těla. Vliv „delsartismu“ na taneční umělce. Jaques-Dalcroze a jeho práce na poli rytmické a dynamické citlivosti skrze taneční pohyb. Jaques-Dalcrozeho Eurytmika, dopad do sféry uměleckého tance. R. Laban, geniální osobnost na poli pohybové analýzy, vynálezce nového způsobu pohybového myšlení, jeho experimentální představení a pedagogická činnost. Kurt Jooss a jeho balety. Zelený stůl jako vzor nových tématických možností pro balet.

I. Duncanová a její vliv na taneční umělce té doby. Objev tance na tzv. nebaletní hudbu. Idea koncertního tance, vztah k žánru baletu. Michail Fokin, Václav Nižinskij - tvůrci prvních sezón Les ballets russes de Serge de Diaghilev. Fokinovy taneční básně v duchu neoromantismu: Les Sylphides, Le Spectre de la rose atd. Nižinského nová pohybová estetika ve Faunově odpoledni. Spolupráce se Stravinským: Svěcení jara jako budoucí symbol baletu 20.století. Jeux - první balet těžící téma ze světa sportu. Václav Nižinskij jako ideální interpret pro 20. století - spojení atletických pohybových schopností s niterným hereckým projevem.

Doporučená nebo povinná literatura

Vrchlický, Jaroslav: Excelsior. Politika Praha 1885

Brodská, Božena: Les Ballets russes. AMU Praha 2001

Brodská, Božena: Dějiny ruského baletu, SPN Praha 1984

Brown, Jean Morrison, ed.: The Vision of Modern Dance. Princeton Book Co.,

Princeton 1979

Siblík, Emanuel: Isadora. Aventinum Praha 1929

Duncanová, Isadora: Můj život. Praha 1932

Jacques-Dalcroze, Emile:: Rhytmus, Musik und Erziehung. Verlag Benno

Schwabe Basel bez data

Nižinská, Romola: Nižinskij. Praha 1940

Tichonova, Nina: Ballets russes. Děvuška v siněm. Art Moskva 1992

Kolektiv: Repertoár Ruského baletu S. Ďagileva (strojopis, knihovna katedry

tance sub TK/390

Fokin, Michail: Je modernismus moderní? In: Taneční listy 4/1966

Fokin, Michail: Memoirs of a Ballet Master. Boston and Toronto 1961

Beaumont, Cyril: Michel Fokin and his Ballets. Reedice Dance Books Londýn

1996

Lifar, Serge: Histoire du Ballet Russe. Nagel Paris 1950

Buckle, Robert: Diaghilev. Paris 1980

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě aktivního postoje k přednášené látce a absolvování jednoho průběžného testu.

Poznámka

Nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost H2025
učebna

(Hartigovský palác)
KAZÁROVÁ H.
16:00–17:30
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 16:00–17:30 Helena KAZÁROVÁ učebna
Hartigovský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů