Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Choreografie (Bc) – 2. ročník

Studijní program: Taneční umění
Katedra tance
Studijní obor: Choreografie
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Analýza tance 107AT1 Z 4 2ST 107AT2 ZK 4 2ST
Choreografický seminář 107CHSE1 Z 3 2T 107CHSE2 Z 3 2T
Přehled dějin baletu v Čechách 107PDB1 Z 3 2T 107PDB2 ZK 3 2T
Základy choreografie 107ZCH1 Z 4 2T 107ZCH2 ZK 4 2T
Minimální počet kreditů za semestr 14 14
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Dějiny baletu 20. století 107DXX1 Z 2 2T 107DXX2 ZK 2 2T
Dějiny hudby 20. století 107DHD1 Z 3 1+1/T 107DHD2 ZK 3 1+1/T
Dějiny umění pro taneční obory 107DUT1 Z 1 2T 107DUT2 ZK 1 2T
Videoseminář 107VS3 Z 2 2T 107VS4 Z 2 2T
Minimální počet kreditů za semestr 8 8
Povinně volitelné předměty
Výběrová taneční technika (Bc) - povinný výběr Z 2 2/T Z 2 2/T
Minimální počet kreditů za semestr 2 2
Volitelné předměty
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 24 24
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 6 6
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

schváleno 9. 3. 2011

Výběrová taneční technika (Bc) - povinný výběr [107VTTB]

Předměty lze zapisovat opakovaně v různých ročnících

Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.