Příprava bakalářské práce 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107PBP1 zápočet 2 česky zimní

Garant předmětu

Lucie DERCSÉNYI, Bohumíra ELIÁŠOVÁ, Dorota GREMLICOVÁ, Lucie HOLÁNKOVÁ, Václav JANEČEK, Helena KAZÁROVÁ, Mahulena KŘENKOVÁ, Jiří LÖSSL, Elvíra NĚMEČKOVÁ, Andrea OPAVSKÁ, Libuše OVSOVÁ, Adéla POLLERTOVÁ, Sara Maria PUCHOWSKA, Daniela STAVĚLOVÁ, Kristýna TÄUBELOVÁ, Václav TŘEŠŇÁK, Marie VRBATOVÁ FRIČOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucie DERCSÉNYI, Monika DIATTA-REBCOVÁ, Bohumíra ELIÁŠOVÁ, Natálie Erbesová, Dorota GREMLICOVÁ, Lucie HAYASHI, Lucie HLAVÁČKOVÁ, Lucie HOLÁNKOVÁ, Václav JANEČEK, Helena KAZÁROVÁ, Mahulena KŘENKOVÁ, Jiří LÖSSL, Elvíra NĚMEČKOVÁ, Andrea OPAVSKÁ, Libuše OVSOVÁ, Adéla POLLERTOVÁ, Sara Maria PUCHOWSKA, Daniela STAVĚLOVÁ, Kristýna TÄUBELOVÁ, Václav TŘEŠŇÁK, Eva VLČKOVÁ, Marie VRBATOVÁ FRIČOVÁ

Obsah

V případě oborů pedagogika tance a taneční věda se předmět týká tvorby bakalářské písemné práce. V rámci předmětu se student formou individuálních konzultací s vedoucím práce zabývá sběrem materiálu (pramenů), jejich kritikou a analýzou, tvorbou koncepce práce a její metodologií, kocipováním vlastního textu včetně jeho jazykového/stylistického a formálního (bibliografické odkazy a poznámkový aparát) zpracování.

V případě oboru choreografie vzniká vedle písemné práce také vlastní choreografické dílo na zadané téma (fuga), v rámci předmětu probíhá práce na tomto tvůrčím úkolu jako je výběr hudby, koncepce obsahová a pohybová, koncepce ztvárnění tanečního prostoru a kostýmů, práce s interprety a celková realizace choreografického představení.

Výsledky učení

Předmět se týká práce na písemné a praktické choreografické bakalářské práci, uskutečňuje se na základě individuálních konzultací s vedoucím práce. Cílem je vytvoření obsahové a formální koncepce, zvládnutí metod práce a formálních náležitostí a konečné vytvoření bakalářské práce. Konkrétní zaměření závisí na oboru studia a individuálním zaměření každého studenta.

Předpoklady a další požadavky

nejsou speciální podmínky, bakalářská práce je sumarizací znalostí a dovedností získaných během studia v bakalářském stupni

Literatura

Eco, Umberto: Jak napsat diplomovou práci, Votobia 1997.

Fukač, Jiří; Poledňák, Ivan: Úvod do studia hudební vědy, Olomouc 2005.

Stopy tance. Taneční prameny a jejich interpretace, AMU, Praha 2007.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

samostatné práce studenta na koncipování textu/choreografie; systematičnosti a soustavnosti práce; pravidelnosti konzultací

Během semestru se vyžaduje pravidelnost konzultací, připravenost studenta na konzultace, soustavná práce na textu/díle od přípravných prací (sběr pramenů, výchozí materiál pro choreografii) přes reflexi postupu práce po její završení. Hodnocení se skládá ze všech zmíněných položek.

Podmínkou úspěšného ukončení předmětu je vytvoření bakalářské písemné/choreografické práce splňující parametry pro takovou práci.

Webová stránka předmětu

nejsou

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů