Rozbor partitur - pro taneční obory 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108RP2 zkouška 3 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Seznámení s vývojem evropské hudby 18. až 20.století, hlavními osobnostmi a jejich reprezentativní tvorbou. Prohlubování hudebně teoretických vědomostí z oblasti formy a stavby skladeb.

  1. Sumarizace a shrnutí hudebně teoretických znalostí základních disciplin středního stupně (harmonie, kontrapunkt, hudební formy, hudební nástroje) se zvláštním zřetelem na jejich vzájemné průniky a přesahy.
  2. Problematika hudební analýzy na konkrétních dílech

Výsledky učení

Rozvoj schopností a dovedností nutných pro základní orientaci ve struktuře hudebního díla.

  1. vybraná díla období hudebního romantismu
  2. vybraná díla 20. a 21. století.

Předpoklady a další požadavky

  1. Znalost základů hudební teorie
  2. Orientace ve vývoji evropské hudby

Literatura

Janeček, Karel: Hudební formy. Praha : SNKLHU, 1955.

LaRue, Jan. Guidelines for style analysis : expanded second edition with models for style analysis.

Michigan : Harmonie Park Press, 2011.

Loudová, Ivana. Moderní notace a její interpretace, Praha : Nakladatelství AMU, 1998.

Snyder, B. Music and Memory: An Introduction. Cambridge : MIT Press, 2000.

Smolka a kol.: Dějiny hudby. Praha : Togga, 2001.

Taruskin, R.: The Oxford history of western music. Vol. 1-5. Oxford : University Press , 2005.

Notové materiály a nahrávky analyzovaných skladeb.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na seminářích a jeden samostatný rozbor na semináři

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů