Moderní taneční směry 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107MTS2 ZK 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět je detailním seznámením s vývojem tance v období moderny, zaměřuje se na nově konstituovaný taneční styl tzv. výrazového tance (Ausdruckstanz).

Forma studia

výklad, videoprojekce, analýza textů

Předpoklady a další požadavky

Předmět předpokládá absolvování přehledových historických přednášek Přehled dějin tance a baletu a Přehled dějin baletu v Čechách.

Obsah kurzu

Hlavní představitelé taneční moderny

Příslušníci průkopnické generace: Loie Fuller, Isadora Duncan, Grete Wiesenthal (hledání nových způsobů tanečního vyjádření, nových pohybových stylů, nezávislých na klasické taneční technice);

Škola Émile Jaques-Dalcroze, její představitelé, hlavní charakteristiky a vývoj, s důrazem na tvorbu Rosalie Chladek a Jarmily Kröschlové;

Škola Rudolfa Labana: teoretické dílo Rudolfa Labana (kinetografie a analýza pohybu), umělecká činnost a její principy (chórický tanec, Bewegungschor); nejvýznamnější žáci, Mary Wigman a pojem absolutního tance, Kurt Jooss a Tanztheater;

Představitelé dalších směrů moderního tance v Evropě, přehled o vývoji taneční moderny v jednotlivých evropských zemích včetně Československa, přesahy vlivu evropských tanečníků do dalších částí světa.

Taneční moderna v Americe

Škola Denishawn, její koncepce, osobnosti Ruth St.Denis (Music Visualisation) a Teda Shawna (mužský tanec);

Martha Graham

Doris Humphrey a José Limón

Merce Cunningham a jeho vliv na proměnu taneční moderny

Od taneční moderny k postmoderně (skupina Judson Church)

Doporučená nebo povinná literatura

Auf der grossen Strasse: Jean Weidt. Erinnerungen, Berlin 1984.

Vernon-Warren, Bettina; Warren, Charles: Gertrud Bodenwieser and Vienna´s contributions to Ausdruckstanz, Harwood Academic Publishers 1999.

Grete Wiesenthal. Die Schönheit der Sprache des Körpers im Tanz, Salzburg, Wien 1985.

Jeder Mensch ist ein Tänzer. Ausdruckstanz in Deutschland zwischen 1900 und 1945, Giessen 1993.

Jooss, Kurt: Die Sprache des Tanztheaters. In: Ballett Journal, 34, 1986, č. 6, s. 17.

Nikolaus, paul: Tänzerinnen, München 1919.

Pirchan, Emil: Harald Kreutzberg, Wien 1941.

Siblík, Emanuel: Isadora, Praha 1929.

Siblík, Emanuel: Tanec mimo nás i v nás, Praha 1937.

Brandstetter, Gabriele; Ochaim, Brygida Maria: Loie Fuller, Freiburg 1989.

Mille, Agnes de: Martha. The Life and Work of Martha Graham, Hutchinson 1992.

Banes, Sally: Terpsichore in Sneakers, Boston 1980.

Mazo, J. H.: Prime Movers, London 1977.

Cohen, Selma Jeanne ed.: Doris Humphrey: An Artist First, Connecticut 1965.

Shelton, Suzanne: Divine Dancer: A Biography of ruth St.Denis, New York 1981.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělena na základě:

aktivity na přednáškách

četby zadané literatury

ústní zkoušky

Během semestru se vyžaduje četba zadané literatury, aktivní účast na přednáškách, samostatné studium. Zkouška ústní, tvoří přibližně 90% v celkovém hodnocení.

Podmínky úspěšného ukončení předmětu:

aktivní účast na přednáškách

četba povinné literatury

složení ústní zkoušky

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů