Základy taneční estetiky 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107ZTE1 Z 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Václav JANEČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav JANEČEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Získat povědomí o estetických jevech ve vztahu k tanci, schopnosti tyto jevy diagnostikovat v konkrétních tanečních dílech. Osvojit si metody funkční analýzy tanečních děl.

Forma studia

Čtení a následný výklad textů, analýza zaznamenaných choreografických děl, diskuse,zkoumání procesu percepce a recepce děl

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Obecná estetika, znalost základních estetických a uměnovědních termínů. Schopnost analýzi jevů, co nejširší kulturní rozhled.

Obsah kurzu

Definování tance ve vztahu k lidské společnosti: Možnosti definování tance jako specificky lidské kulturní činnosti, rozbor a komparace definicí. Druhy a funkce tance ve společnosti.

Tanec a umění: Nutné a postačující podmínky pro zařazení tanečního díla mezi uměleckou tvorbu. Rozeznávání a rozbor funkcí v tanečním díle na podkladě teorie strukturalismu.

Tanec a divadlo: Základní a historická vazba mezi tancem a divadlem obecně. Kdy se stává tanec divadlem? Zkoumání specifických vztahů mezi tancem a divadelním představením. Definice baletu. Typy tanečních divadelních děl, jejich specifika.

Doporučená nebo povinná literatura

Mukařovský, Jan: Studie z estetiky. Odeon Praha 1966

Dorfles, Gillo: Proměny umění. Odeon Praha 1976

Novák, Mirko: Od skutečnosti k umění. NČVÚ Praha 1965

Chvatík, Květoslav: Strukturální estetika. Host Brno 2001

Ovsjanikov, M. F. a kol.: Marxisticko-leninská estetika. Svoboda Praha 1977

Váross, Marian: Estetično, umenie a člověk. Tatran Bratislava 1969

Volek, Jaroslav: Otázky taxonomie umění. Étos a afekt. In: Estetika, č. 3-4,1970 a č. 1-2, 1971

Volek, Jaroslav: Kapitoly z dějin estetiky I. Panton Praha 1985

Schumacher, Ernst a kol.: Darsteller und Darstellungskunst, Berlin 1981

Jůzl, Miloš.-Prokop,Dušan:Úvod do estetiky. Panorama Praha 1969

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě aktivity na přednáškách a funkčního rozboru vybraného choreografického díla a jeho následné obhajobě při diskusi.

Poznámka

žádná

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů