Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Nonverbální divadlo (Bc) - platný pro studenty zapsané v ak.r. 2021/22 a dříve (končí 2024)

Studijní obor: Nonverbální divadlo
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
109NDP* Nonverbální divadlo-Pantomima a těles. mimus
Z-8-8T
ZK-8-8T
16
109NDC* Nonverbální divadlo-Clownerie
Z-5-8T
ZK-5-8T
10
109NDZ* Nonverbální divadlo-Základy autorské tvorby
ZK-12-5T
Z-12-5T
24
Minimální počet kreditů 50
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
703AKH* Akrobacie, úpoly
Z-2-4CT
ZK-2-4CT
Z-2-2CT
ZK-2-2CT
Z-2-2CT
ZK-2-2CT
12
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
109CAB* Cirkusová artistika-Balanční techniky
Z-2-4T
ZK-2-4T
4
109CAZ* Cirkusová artistika-Žongláž
Z-2-4T
ZK-2-4T
4
207DZA* Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I.
ZK-3-2PT
ZK-3-2PT
6
207DZB* Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
109IM* Improvizace
Z-1-2T
Z-1-2T
Z-1-2T
Z-1-2T
Z-1-2T
Z-1-2T
6
109JR* Jevištní řeč - herecká výchova
Z-2-2T
ZK-2-2T
Z-2-2T
ZK-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
12
109KDND* Kapitoly z dějin nonverbálního divadla
Z-1-2T
ZK-1-2T
Z-2-2T
ZK-2-2T
6
109KN* Kineziologie
Z-1-2T
ZK-1-2T
2
109KYND* Kytara pro obor Nonverbální divadlo
Z-1-1T
Z-1-1T
2
109OUP* Organizace uměleckého provozu
Z-1-2T
ZK-2-2T
3
109PT* Pantomima a tělesný mimus
Z-2-3T
Z-2-3T
Z-2-3T
Z-2-3T
8
109STNC* Současné tendence nového cirkusu
Z-1-2T
ZK-1-2T
Z-1-2T
ZK-1-2T
4
109SKND* Soustředění katedry nonverbálního divadla
Z-1-20S
Z-1-20S
Z-1-20S
3
109KTAP* Technika klasického tance a analýza pohybu
Z-2-2CT
Z-2-2CT
4
109TP* Technika pohybu
Z-2-2CT
ZK-2-2CT
Z-2-2CT
ZK-2-2CT
8
109TDHN* Teorie a dějiny hudby pro Nonverbální divadlo
Z-1-2PT
ZK-1-2PT
2
109T* Trénink
Z-1-4CT
Z-1-4CT
Z-1-4CT
Z-1-4CT
Z-1-4CT
Z-1-4CT
6
109UTHN* Úvod do teorie hudby pro Nonverbální divadlo
Z-2-2PT
ZK-2-2PT
4
109ZHT* Základní herecký trénink
Z-1-4CT
Z-1-4CT
2
107ZTE* Základy taneční estetiky
Z-2-2T
ZK-2-2T
4
Minimální počet kreditů 114
Volitelné předměty
100MODHAMU Modulová výuka pro HAMU
0
109NOD4B Volitelné předměty pro obor Nonverbální divadlo (Bc) - výběr
0
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PTRV Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 164
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 16
Celkový počet kreditů 180
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

③ Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů