Kapitoly z dějin nonverbálního divadla 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109KDND3 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Adam HALAŠ, Jan HYVNAR

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Adam HALAŠ, Jan HYVNAR, Hana STREJČKOVÁ

Obsah

Historie a teorie mimického divadla je chápána jako základní pilíř vzdělanostního vybavení studentů.

  1. Historie mimického divadla, znalost jeho základních konceptů.
  2. Proces formování názorů na mimické umění v průběhu času.
  3. Pojmenování a vymezení problematiky mimického divadla.
  4. Analýza individuálních uměleckých počinů.

Výsledky učení

Cílem studia je vychovat absolventa

  1. všestranně obeznámeného s historickými proměnami oboru v souvislosti se slohovým vývojem umění a dobovými společenskými procesy;
  2. na vyšším magisterském stupni znalého vývoje myšlení o tomto druhu umění;
  3. obohacení vzdělanostního zázemí studentů o impulsy ze současné odborné literatury a krásného písemnictví, současné divadelní i specializované tvorby ;
  4. schopného samostatné analýzy děl vlastního žánru v kontextu divadelního, respektive tanečního umění.

Předpoklady a další požadavky

S ohledem na povahu mimického divadla jako mezidruhového žánru se předpokládá orientační znalost v dějinách a soudobých jevech divadelního nebo tanečního umění. Pokud tomu tak není, mělo by následovat souběžné zapsání alespoň jednoho z dalších předmětů, např. vybraných kapitol z dějin divadla, dějin tance.

Literatura

Artaud,A.: Divadlo a jeho dvojník, Praha 1994

Bakošová-Hlavenková,Z.: Pantomima, Bratislava 1988

Barrault,J.-L.: Som divadelník, Bratislava 1966

Barba,E.,Savarese,N.: Skryté umění herce, Praha 2000

Braun, K.: Druhá reforma divadla, Praha 1993

Craig,E.G.: O divadelním umění, Praha 2006

Decroux, E.: Parole sur le mime, Paris, nebo Words on Mime, Mimejournal, USA, 1985

Engel, J.J.: Ideen zur eine Mimik, Divadelní revue 1992, č.2

Fialka, L.: Knoflík, Praha 1972

Grebeníčková,R.: Tematizace těla a tělesného pohybu, Praha 1983

Goff, Le: Tělo ve středověké kultuře, Praha 2006

Grotowski,J.:Divadlo a rituál, Praha 1999

Hybner, B.: Clownovo pozdní blues,Jihlava 2002

Hyvnar,J.: Francouzská divadelní reforma, Praha 1997

Hyvnar,J.: Herec v moderním divadle, Praha 2000

Kovalčuk,J.: Znaky autorského divadla in:Přednášky o umění, Brno 2007, s.33.

Kovalčuk,J.: Od tématu ke scénáři, Brno 1985

Kratochvíl,K.: Komedie dell´arte, Praha 1987

Lecoq, J.: The Moving Body, New York,1997¨

Lukianos: O tanci, Praha 1930

Martinec: Lidské tělo, inspirace a nástroj dramatického projevu, Praha 1975

Mistrík,J.: Pohyb jako reč, Bratislava 1998

Petišková,L: Ladislav Fialka, in: Tanec ,Praha 1991

Petišková, L.: C. Turba.: Amatérská scéna 1992

Petišková,L.: Boleslav Polívka in: B.Polívka,P.Hájek: Předběžný portrét,Praha 1980

Petišková,L.: Křesadlo in: Divadla svítící do tmy (70.léta), Praha 2006

Petišková,L.: Pantomimy Charlese a Gasparda Deburaových, Divadelní revue 2005, č.4

Petišková,L.: Pantomima, klauniáda,cirkus in: Základní pojmy divadla, Praha 2000

Rémy, T.: Klauniády, Praha 1968

Scherl,A.: Pantomima v Divadle v Kotcích, in: Divadlo v Kotcích, Praha 1992

Švehla, J.: Deburau, Nemsrtelný Pierot, Praha 1967

Turba,C.: Klauni a 19.stol. , SAD č.2 ? 3, Praha 1992

Turba, C: Cirkus Alfred, Praha 2006

Vébr, V.: Příběh pantomimy, Praha 2006

Zárubová,N.: Mimika a gesta, Praha 2008

Zich, O.: Estetika dramatického umění,Praha 1930

Hodnoticí metody a kritéria

Během studia se vyžaduje samostatná četba, znalost významných děl mimického divadla a účast na diskusích. Podmínkou k udělení zápočtu nebo zkoušky je: vypracování semestrálních úkolů, aktivita během přednášek a semináře, úspěšné splnění ústní zkoušky

Poznámka

Vzhledem k někdy i dlouhodobým stážím jednoho či více studentů v cizině je předmět výjimečně příležitostně mimořádně rozvrhován. Jiným případem je rozšíření výuky ? zařazením předmětu Nový cirkus od letošního roku odpadá ta část programu, která se vztahuje k cirkusovému umění.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů