Zjednodušený studijní plán Obor Nonverbální divadlo (Bc) - platný pro studenty zapsané v ak.r. 2021/22 a dříve (končí 2024)

Katedra nonverbálního divadla

Studijní program: Taneční umění
Studijní obor: Nonverbální divadlo

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
703AKH1 Akrobacie, úpoly 1 Z 2
702HAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 ZK 3
109CAZ1 Cirkusová artistika-Žongláž 1 Z 2
207DZA1 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1 ZK 3
109IM1 Improvizace 1 Z 1
109JR1 Jevištní řeč 1 - Herecká výchova Z 2
109KN1 Kineziologie 1 Z 1
109KYND1 Kytara pro obor Nonverbální divadlo 1 Z 1
109NDP1 Nonverbální divadlo-Pantomima a těles. mimus 1 Z 8
109STNC1 Současné tendence nového cirkusu 1 Z 1
109KTAP1 Technika klasického tance a analýza pohybu 1 Z 2
109TP1 Technika pohybu 1 Z 2
109T1 Trénink 1 Z 1
109UTHN1 Úvod do teorie hudby pro Nonverbální divadlo 1 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 31
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Nonverbální divadlo (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Letní semestr

② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 0
Celkem kreditů za ročník 63

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
703AKH3 Akrobacie, úpoly 3 Z 2
109CAB1 Cirkusová artistika-Balanční techniky 1 Z 2
207DZB1 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 1 ZK 3
109IM3 Improvizace 3 Z 1
109JR3 Jevištní řeč 3 - Herecká výchova Z 2
109KDND1 Kapitoly z dějin nonverbálního divadla 1 Z 1
109NDC1 Nonverbální divadlo-Clownerie 1 Z 5
109OUP1 Organizace uměleckého provozu 1 Z 1
109PT3 Pantomima a tělesný mimus 3 Z 2
109STNC3 Současné tendence nového cirkusu 3 Z 1
109TP3 Technika pohybu 3 Z 2
109TDHN1 Teorie a dějiny hudby pro Nonverbální divadlo 1 Z 1
109T3 Trénink 3 Z 1
109ZHT1 Základní herecký trénink 1 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 25
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Nonverbální divadlo (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
703AKH4 Akrobacie, úpoly 4 ZK 2
109CAB2 Cirkusová artistika-Balanční techniky 2 ZK 2
207DZB2 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 2 ZK 3
109IM4 Improvizace 4 Z 1
109JR4 Jevištní řeč 4 - Herecká výchova ZK 2
109KDND2 Kapitoly z dějin nonverbálního divadla 2 ZK 1
109NDC2 Nonverbální divadlo-Clownerie 2 ZK 5
109OUP2 Organizace uměleckého provozu 2 ZK 2
109PT4 Pantomima a tělesný mimus 4 Z 2
109STNC4 Současné tendence nového cirkusu 4 ZK 1
109SKND2 Soustředění katedry nonverbálního divadla 2 Z 1
109TP4 Technika pohybu 4 ZK 2
109TDHN2 Teorie a dějiny hudby pro Nonverbální divadlo 2 ZK 1
109T4 Trénink 4 Z 1
109ZHT2 Základní herecký trénink 2 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 27
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Nonverbální divadlo (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 8
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
703AKH5 Akrobacie, úpoly 5 Z 2
109IM5 Improvizace 5 Z 1
109JRE5 Jevištní řeč 5 - Herecká výchova Z 2
109KDND3 Kapitoly z dějin nonverbálního divadla 3 Z 2
109NDZ1 Nonverbální divadlo-Základy autorské tvorby 1 ZK 12
109PT5 Pantomima a tělesný mimus 5 Z 2
109T5 Trénink 5 Z 1
107ZTE1 Základy taneční estetiky 1 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 24
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Nonverbální divadlo (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
703AKH6 Akrobacie, úpoly 6 ZK 2
109IM6 Improvizace 6 Z 1
109JRE6 Jevištní řeč 6 - Herecká výchova Z 2
109KDND4 Kapitoly z dějin nonverbálního divadla 4 ZK 2
109NDZ2 Nonverbální divadlo-Základy autorské tvorby 2 Z 12
109PT6 Pantomima a tělesný mimus 6 Z 2
109SKND3 Soustředění katedry nonverbálního divadla 3 Z 1
109T6 Trénink 6 Z 1
107ZTE2 Základy taneční estetiky 2 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 25
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Nonverbální divadlo (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 11
Celkem kreditů za ročník 60