Nonverbální divadlo-Clownerie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109NDC1 Z 5 8T česky zimní

Garant předmětu

Roman HORÁK, Lukáš HOUDEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Roman HORÁK, Lukáš HOUDEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Objevit ve svém herectví originální a neopakovatelnou komickou polohu clowna. Porovnat rozdíly mezi cirkusovým a divadelním spůsobem hraní.

Forma studia

Praktické semináře.

Předpoklady a další požadavky

Clownerie je určena pro široký okruh studentů interpretačních divadelních a tanečních obborů. A také pro studenty režie a choreografie, pokud mají zájem o humorné divadelní formy. Maximální počet studentů je 15.

Obsah kurzu

CLOWNERIE A GROTESKA

Po setkání s imaginární bílou pantomimou čeká studenty ve druhém ročníku Clownerie. Styl, který dále staví na jejich imaginaci, ale pracuje s konkrétními vyjadřovacími prvky, jako jsou kostým, rekvizita, líčená maska.

„Najdi si svého clowna!“ - je motto pro práci ve druhém ročníku.

Cílem naší společné práce je, aby po dobu jednoho semestru našli studenti v sobě, jak říká Rowan Atkinson, onu jedinou skutečně dobrou komickou figuru, kterou si nosí v sobě každý z nás. V dalším semestru musí „SVÉHO CLOWNA“ využít při tvorbě pasáží a entreé, krátkých komických výstupů, které musí zpracovat dramaturgicky i režijně. V závěru této fáze tedy k vznícené a užité imaginaci přibíráme i další složky divadla a to charakter, kostým, masku a rekvizity.

Výuka se také opírá o filmové záznamy světových clownů: L. Jengibarov, Grock, F. Fellini - Clowni, WC Fields, Colmbaioni, Slava Polunin, Ch. Rivell, Pierre Byland a Phillipe Gaulier, Lupino Lane, Harpo Marx

Rámcová osnova předmětu:

Najdi si svého Clowna:

-Úkol Clowna je bavit publikum.

-Kontakt s divákem (první a poslední pohled patří publiku)

-Čas pobytu před publikem ( Clown má právo setrvat na jevišti tak dlouho, dokud baví lidi a zajímá je)

-Moje vlastní vyjímečnost. Každý z nás umí něco neobvyklého. Jsme zajímaví svou originalitou.

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní literatura:

Tristan Rémy: Klauniády

Boleslav Polívka: Předběžný portrét

Beryl Hugill.Hugill : Bring on the Clowns

Karel Kludský: Život v cirkuse

Jacques Lecoque: The moving body.

Eugenio Barba, Nicola Savarese: Slovník divadelní antropologie

Bruce dassau:Dassau: Život a doba Rowana Atkinsona

Daniel Storm: Kdo je Mr. Bean.

Jan Werich: Úsměv klauna.

Jiří Frejka: Smích a divadelní maska

Jerzy Grotovsky: Divadlo a Rituál

Jiřina Ryšánková: Herec a pohyb.

Hodnoticí metody a kritéria

V tomto předmětu je nejdůležitějším kritériem hodnocení co největší posun ve spůsobu hry v masce clowna.

Důraz je kladen hlavně na práci v průběhu celého semestru.

Poznámka

Bez údaje.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů