Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Nonverbální divadlo (Bc) - platný pro studenty zapsané v ak.r. 2021/22 a dříve (končí 2024) – 1. ročník

Studijní obor: Nonverbální divadlo
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Nonverbální divadlo-Pantomima a těles. mimus 109NDP1 Z 8 8T 109NDP2 ZK 8 8T
Minimální počet kreditů za semestr 8 8
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Akrobacie, úpoly 703AKH1 Z 2 4CT 703AKH2 ZK 2 4CT
Anglický jazyk pro odborné účely 702HAOU1 ZK 3 2ST 702HAOU2 ZK 3 2ST
Cirkusová artistika-Žongláž 109CAZ1 Z 2 4T 109CAZ2 ZK 2 4T
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 207DZA1 ZK 3 2PT 207DZA2 ZK 3 2PT
Improvizace 109IM1 Z 1 2T 109IM2 Z 1 2T
Jevištní řeč - herecká výchova 109JR1 Z 2 2T 109JR2 ZK 2 2T
Kineziologie 109KN1 Z 1 2T 109KN2 ZK 1 2T
Kytara pro obor Nonverbální divadlo 109KYND1 Z 1 1T 109KYND2 Z 1 1T
Současné tendence nového cirkusu 109STNC1 Z 1 2T 109STNC2 ZK 1 2T
Soustředění katedry nonverbálního divadla
 
109SKND1 Z 1 20S
Technika klasického tance a analýza pohybu 109KTAP1 Z 2 2CT 109KTAP2 Z 2 2CT
Technika pohybu 109TP1 Z 2 2CT 109TP2 ZK 2 2CT
Trénink 109T1 Z 1 4CT 109T2 Z 1 4CT
Úvod do teorie hudby pro Nonverbální divadlo 109UTHN1 Z 2 2PT 109UTHN2 ZK 2 2PT
Minimální počet kreditů za semestr 23 24
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Nonverbální divadlo (Bc) - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 31 32
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů -1 -2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.