Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Nonverbální divadlo (Bc) - platný pro studenty zapsané v ak.r. 2021/22 a dříve (končí 2024) – 3. ročník

Studijní obor: Nonverbální divadlo
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Nonverbální divadlo-Základy autorské tvorby 109NDZ1 ZK 12 5T 109NDZ2 Z 12 5T
Minimální počet kreditů za semestr 12 12
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Akrobacie, úpoly 703AKH5 Z 2 2CT 703AKH6 ZK 2 2CT
Improvizace 109IM5 Z 1 2T 109IM6 Z 1 2T
Jevištní řeč - herecká výchova 109JRE5 Z 2 2T 109JRE6 Z 2 2T
Kapitoly z dějin nonverbálního divadla 109KDND3 Z 2 2T 109KDND4 ZK 2 2T
Pantomima a tělesný mimus 109PT5 Z 2 3T 109PT6 Z 2 3T
Soustředění katedry nonverbálního divadla 109SKND3 Z 1 20S
Trénink 109T5 Z 1 4CT 109T6 Z 1 4CT
Základy taneční estetiky 107ZTE1 Z 2 2T 107ZTE2 ZK 2 2T
Minimální počet kreditů za semestr 12 13
Volitelné předměty
Modulová výuka pro HAMU
Volitelné předměty pro obor Nonverbální divadlo (Bc) - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 24 25
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 6 5
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

③ Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.