Nonverbální divadlo-Základy autorské tvorby 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109NDZ1 zkouška 12 5 hodiny výuky týdně (45 minut), 255 až 315 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Adam HALAŠ, Eliška VAVŘÍKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Adam HALAŠ, Jaroslava ŠIKTANCOVÁ, Eliška VAVŘÍKOVÁ

Obsah

ZÁKLADY AUTORSKÉ TVORBY

Během výuky budou studenti vedeni od prvotního seznámení s tématem, přes vytvoření scénáře, dramaturgie, režijního konceptu až ke konceptu samotného interpretačního výkonu.

Postup:

  1. Rozbor literární předlohy

Zde se zaměříme na dvojí kontext: a) kontext hry (interpretace), b) kontext současný

reinterpretaci zadaného tématu. Dále na výběr prostředků, rozdělení do scén, určení základní obsahové linie.

  1. Výběr textového materiálu

Dvě funkce:

a) text, který bude sloužit jako zdroj pro tělesný materiál

b)zadaný textový materiál, který bude hlasově prezentován

  1. Vytvoření tělesného materiálu

Zadané tělesné kombinace, které se budou významotvorně transformovat.

4.Konkretni práce na výstavbě přípravných etud na základe textového a tělesného materiálu

  1. Vytvoření charakteru - vedení a vývoj postavy
  2. Dramaturgická výstavba celku, práce s dynamikou a rytmem

Výstupem budou krátké autorské sólové etudy každého studenta.

Během celé práce bude kladen důraz na práci s náznakem. Náznak by neměl plnit pouze funkci zkratky, nýbrž by měl o skutečnosti vypovídat něco navíc. Cílem je nalézt co možná nejvyšší variabilitu co nejmenšího množství prostředků.

Výsledky učení

Základy autorské tvorby: hledání a objevení vlastních témat, natáčení procesu a převední do filmového tvaru. Tvorba vlastního kostýmu, zvuku a hudby, režírování spoluhráče a ve všech složkách usilovat o orchestraci výrazových prostředků se záměrem na grotesknost a komičnost.

Hledání vlastního směřování osobního a originálního vkladu.

Prohloubení teoretických vědomostí, zejména z cizojazyčné literatury a filmů národního filmového archivu.

Cílem je, na základě zkušenosti předané vytvořiti nový tvar - původní, evtl. celovečerní, autorskou inscenaci ve zvoleném stylu s novými, originálními prvky.

Předpoklady a další požadavky

  1. Fyzické a pohybové předpoklady.
  2. Teoretické znalosti dramaturgie autorské tvorby.
  3. Kreativita a aktivní zapojení se do autorského procesu.
  4. Praktické znalosti akrobatických, artistických a tanečních technik.
  5. Schopnost analýzy a reflexe.

Literatura

Vít Hrubín: Struktura filmového gagu.

Václav Havel: Anatomie gagu.

Petr Král: Morálka šlehačkových dortů.

Michael Hanisch: Dodnes rozesmávají miliony.

Jordan Chimet: Hrdinové, fantomy a myši.

Charlie Chaplin: Můj životopis.

Buster Keaton: Můj nádherný svět legrace.

Jaroslav Brož: Tulák Charlie.

Jerzy Toplitz: Chaplinovo království.

Sergej Ejezenštejn: Kamerou, tužkou a perem.

Hodnoticí metody a kritéria

Účast na výuce, workshopech a při přípravě závěrečného představení.

Reflexe semestrální výuky a závěrečného představení.

Poznámka

Bez údaje.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů